CHP'li Erdoğdu ve Tanrıkulu'ndan Şişli Etfal Hastanesi'nin taşımasına ilişkin araştırma önergesi

CHP'li Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu, Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınmasına ilişkin araştırma önergesi hazırladı. Araştırma önergesinde hastanenin bölgede yaşayan yurttaşlar için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.09-07-2021 10:13

İleri Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Sezin Tanrıkulu, İstanbul'un Şişli ilçesinde tüm branşlarda faaliyet gösteren ve tam teşekküllü tek devlet hastanesi olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınmasına ve çeşitli iddialara ilişkin TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

Şişli Etfal Hastanesi'nin bölgede yaşayan yurttaşlar için hayati öneme sahip olduğu belirtilen araştırma önergesinde "Bölgede, Şişli Etfal'in sağladığı hizmeti karşılayacak alternatif bir kamu sağlık kurumu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Şişli Etfal'in küçültülerek yerinde kalacağı, 36.525 metrekarelik alanın küçük bir kısmının parasız sağlık hizmetine ayrılacağı, büyük bölümünün ise paralı sağlık hizmeti sunacak bir özel hastane zincirine verilebileceği veya sağlık turizmine yönelik bir yapı oluşturulacağı yönündeki iddialara da yer verilen araştırma önergesinde "Ayrıca Şişli ve çevresinde tüm branşlara sahip hastane sayısı halihazırda yeterli düzeyde olmayıp, Şişli Etfal'in kapatılması ile birlikte sağlık hakkına vatandaşların erişimi daha da zorlaşacak, çevre hastanelerin hasta yükü artacak, bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacaktır. Kamu sağlık hizmetine erişimin zorlaşmasıyla bölge insanını özel-ücretli sağlık kurumlarına da mecbur bırakılacaktır" denildi.

CHP'li Erdoğdu ve Tanrıkulu tarafından hazırlanan araştırma önergesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Şişli Etfal, hemen her branşa sahip bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak uzman doktorlar yetiştiren, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapmakta olan binlerce uzmanı sağlık ekibine katmış, ekol haline gelmiş bir hastanedir. Bu hastaneden binlerce uzman doktor, ebe, hemşire ve sağlık elemanı yetişmiştir.

Ortalama günde bini aşkın hastanın acil durum için Şişli Etfal'e geldiği, polikliniklerde binlerce hastanın muayene edildiği, açık kalp ameliyatı, böbrek nakli, kanser cerrahisi gibi özellikli ameliyatlar yoğun olarak yapıldığı göz önüne alındığında; çocuk hastalıkları ve cerrahisi, çocuk yanık merkezi birimleriyle, yeni doğan yoğun bakım ünitesiyle, kanser hastaları için gelişmiş onkoloji merkeziyle Türkiye'nin en iyi kamu hastanelerindendir.

Şişli Etfal gibi büyük ölçekli bir hastane taşınması, aynı zamanda eczaneleri, çalışanlarını ve ailelerinin hayatlarını da olumsuz etkileyecektir.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma (yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu), Taksim Eğitim ve Araştırma ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanelerinde olduğu gibi, Şişli Etfal Hastanesinin de yeniden inşa edilerek hizmetine devam etmesi sağlanmalıdır.

Hastanenin depreme karşı yeniden inşa edilmesi, yenilenmesi, hastalar ve yakınları için daha modern, daha konforlu hizmet sunan bir hastane haline gelmesi gerekmektedir. Hastanenin yenilenmesinin ardından, yine tüm branşlarıyla, tam teşekküllü kamu hastanesi hüviyetiyle yerinde hizmet sunmaya devam etmesi, 122 yıldır insanlara kol kanat geren bu köklü çınarın, yine aynı yerinde faaliyetine devam etmesi bölge halkının en önemli beklentisi durumundadır.

Ayrıca Şişli Etfal mevcut yerine dönerken, şu an taşındıkları Sarıyer ve Seyrantepe bölgelerindeki halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarına zarar vermeyecek, onları mağdur etmeyecek bir düzenleme de yapılmalıdır. Şişli Etfal çalışanları tekrar Şişli'ye dönerken, oradaki sağlık kurumları bölge insanına hizmet verecek insani ve teknik donanımla faaliyetlerine devam etmelidir. Nitelikli, parasız, kamusal sağlık hizmetine kolay erişim her yurttaşın yaşamsal ve anayasal hakkı olup, Devlet bu sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmaması, tasfiye edilmemesi ve küçültülerek devam etmemesi, bölge insanlarının devletin sağlık imkanından mahrum bırakılmaması ve depreme dayanıklı hale getirilerek tekrar vatandaşlara yerinde ve tam kapasite hizmet verebilmesi amacıyla etkili, sürekli ve somut önlemlerin belirlenerek ivedi uygulanması amacıyla Anayasanın 98’inci, TBMM içtüzüğünün 104 ve105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."