CHP'li belediyelerin istatistiklerine göre Covid-19'dan ölenlerin sayısı yaklaşık 150 bin 

CHP'li belediyelerin istatistiklerine göre Covid-19'dan ölenlerin sayısı yaklaşık 150 bin 

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'li 21 büyükşehir ve il belediyesinin ölüm istatistiklerini paylaştı ve "Ülkemizin 21 ilindeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında Covid-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ekim sonu itibarıyla CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen Covid-19 toplam ölüm sayısından 2 bin 291 fazla olduğunu belirterek, "Ülkemizin 21 ilindeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında Covid-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor. Bu da ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7. ülke olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor" dedi.

'CHP'NİN ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 60 İL EKSİK OLDUĞU HALDE 2 BİN FAZLA'

CHP'li İlgezdi, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki ölüm istatistiklerini açıklayarak, "Söz konusu 21 ilde 1 Mart 2020-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 72 bin 827 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin 81 ildeki sayısı ise 70 bin 536’dır. 60 il eksik olduğu halde ölüm sayısı 2 binden fazla" açıklamasında bulundu.

İlgezdi, yalnızca 21 ilde Covid-19 ve/veya bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen Covid-19 toplam ölüm sayısından 2 bin 291 kişi daha fazla olduğunu ifade ederek, "Uzmanlar ülkemizde son bir yıl içinde Covid-19 hastalığı dışında, olağandışı herhangi bulaşıcı hastalık ölümlerinin söz konusu olmadığını ifade ediyor" dedi.

'TÜRKİYE, PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN 7. ÜLKE'

İlgezdi, Türkiye’nin geri kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin bu 21 ilin ölüm hızında oyla eşdeğer olabileceği varsayıldığı bir projeksiyon yapılırsa Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olacağını belirterek, "Gerçek Covid-19 ölüm sayısı 149 bin 315 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu sayılar doğru olarak açıklanmış olsa ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki  7. ülke olduğu anlaşılacaktır" dedi.

'2021 YILI 2020'DEN DAHA KÖTÜ'

İlgezdi vakada Türkiye’nin dünyada 6. sırada olduğunu, ancak açıklanan eksik ölüm sayıları ile dünya ölüm sıralamasında 19. sırada yer aldığının altını çizerek, "Benzer toplam olgu sayıları olan İngiltere 142 bin, Rusya 249 bin ölüm bildirirken, ülkemizin 73 bin ölüm bildirmesi gerçekçi görünmemektedir. Ülkemizde pandeminin başından beri şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilemediği açıktır. Bu raporda sözü edilen 21 ilin bulaşıcı hastalık ölüm sayıları izlemine bakıldığında 2021 yılının Covid-19 ölümleri açısından 2020 yılından daha kötü seyrettiği açık olarak görülmektedir" diye konuştu.

'PANDEMİNİN YÜKÜ SAĞLIIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI VERİLERDEN ÇOK DAHA AĞIR'

Ekim ayının sonu itibarıyla pandemide 19 aydan uzun bir zamanın geride bırakıldığını hatırlatan İlgezdi, "Sağlık Bakanlığı tarafından halen Covid-19 ölümlerinin yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, meslek, sosyal sınıf ve illere göre açıklanmaması nedeniyle ülkemize özgü risk etmenleri analiz edilememekte ve maalesef alınan önlemlerin etkisini bilimsel verilere dayalı olarak değerlendirme olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan olgu ve ölüm sayılarının Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki gerçek yükünü ortaya koymadığına ilişkin pandeminin başlangıcından bu yana öne sürülen iddialar, her geçen gün ortaya çıkan yeni kanıtlarla desteklenmektedir. Covid-19 pandemisi ülkemizde iyi yönetilememektedir ve açıkça görüldüğü gibi Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki yükü Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden çok daha ağırdır" ifadelerini kullandı.