CHP teklif sundu: Evlenecek çiftler birbirinin şiddet sicilini görsün

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, evlilik öncesinde çiftlerin birbirinin şiddet sicilini görebilmesini sağlayacak bir veri tabanı oluşturulması için meclise yasa teklifi sundu.23-07-2020 14:15

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'ye sunduğu yasa teklifinde evlilik için resmi başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olacak şekilde bir veri tabanı oluşturulmasını ve şiddet sicillerinin görünür hale getirilmesini talep etti.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a eklenecek bir madde ile veri tabanının kanunlaşmasını talep eden Kadıgil, teklifi şu şekilde sundu:

“Bakanlık bünyesinde, aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla, evlilik için resmî başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olarak, bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanında; çocuğa veya kadına karşı ya da ev içi şiddete ilişkin olan adli sicil kayıtlarında yer alan bilgiler, şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri veya mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilmiş tedbir kararları, devam eden soruşturmalar ile Bakanlık, yargı, kolluk ve/veya şiddet destek hatlarına yapılan şikayetler yer alır. Bu maddede belirtilen hâl dışında bu bilgilerin açıklanması veya paylaşılması yasaktır. Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan ve Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEKİ MADDEYİ HATIRLATTI

Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin 11. Maddesi'nde düzenlenen "Bu sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayıyla ilgili birleştirilmemiş istatistiksel veriyi düzenli aralıklarla toplayacaklardır" hükmünü anımsatan Kadıgil, şiddet sicilinin aile kuracak bireylerin tamamının erişimine açılması gerektiğini ekledi.