Çevrenin merkeze yerleşmesinin getirdiği kalite ve derinlik üzerine

Çevrenin merkeze yerleşmesinin getirdiği kalite ve derinlik üzerine

Metin Çulhaoğlu

Bir zamanlar neler söyleniyordu, hatırlayalım:

Bu ülkede, Cumhuriyet’le birlikte dayatılan resmi ideoloji, yaşam tarzları, eğitim ve öğretim sistemi, “liyakat anlayışı”, siyaset alanının yapılanması, kamu yönetiminde üst düzeylere gelecek kişilerde aranılan özellikler, vb. belirli bir tipolojiye peşinen avantaj sağlarken başkaları ikinci-üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyor, horlanıyor, dışlanıyor ve “merkezden” uzak tutulup “çevreye” hapsediliyordu…

Yazının devamı için tıklayınız