Cesaret ne zaman kaide olur?23-11-2020 00:19

Korku kaide, cesaret istisnadır. Öyle olduğu için “kahramanlar” vardır. Onların cesaretine hayranlık duyarız, onlara inanırız, asırlar geçse de onları unutmayız, anarız, yâd ederiz, hikâyelerini nesilden nesle anlatır, aktarırız.

Yazının devamını okumak için buraya tuklayın.