Cenk Yiğiter ihraç edildiği üniversiteye öğrenci olarak dönebilecek

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen Cenk Yiğiter’in sınavını kazandığı İletişim Fakültesi’ne kayıt yaptırmasını engelleyen yönetmelik değişikliğinin iptaline karar verdi. İdare Mahkemesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne dikkat çekti: ‘Herkes eğitim hakkına sahiptir’12-03-2019 11:13

İdare mahkemesi, ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in öğrenci olarak üniversiteye dönmesini engelleyen Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün yönetmelik değişikliğini hukuka aykırı buldu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne işaret eden mahkeme, Yiğiter’in öğrenci olarak kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kararın ardından İletişim Fakültesine kaydını yaptıracağını belirten Yiğiter, “Hoca olarak atıldığım Cebeci kampüsüne öğrenci olarak döneceğim” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Yiğiter, Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017 yılı başında çıkarılan KHK ile ihraç edildi. 2017 yılı yaz ayında yapılan üniversite sınavına giren Yiğiter, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazandı. Ancak Yiğiter’in kayıt başvurusu, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Yiğiter de idare mahkemesine söz konusu yönetmeliği ilgili maddesinin iptali için dava açtı. İdare Mahkemesindeki yargılama devam ederken Ankara Üniversitesi, yönetmelikte yer alan “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” hükmünü, “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almamış ya da Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” şeklinde değiştirerek Yiğiter’in öğrenci olmasını tamamen engelledi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, açılan davada yönetmelikte yer alan “Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” ifadesini iptal etti. Gerekçeli kararda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin “Herkes eğitim hakkına sahiptir”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hiç kimse eğtimi hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne ve Anayasa’nın ilgili maddesine atıf yapan mahkeme, Yiğiter’in öğrenci olarak kabul edilmemesinin hukuka uygun olmadığını belirtti. Kararda, özetle şu hukuki değerlendirme yapıldı:

HUKUKA UYARLIK YOK

Dava konusu yönetmeliğin dayanak alındığı 2547 sayılı Kanun’da (Yükseköğretim Kanunu) Kanun Hükmünde Kararnamelerde, görev yaptığı yükseköğretim kurumundan çıkarılan kamu görevlilerinin, çıkarıldığı kurumda lisans öğrencisi olamayacağına ilişkin kısıtlama içeren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘...Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir’ ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

İdare mahkemesinin kararının ardından İletişim Fakültesine kaydını yaptıracağını belirten Yiğiter, “Hoca olarak atıldığım Cebeci kampüsüne öğrenci olarak döneceğim” dedi.