Cemevine icra kararı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İçerenköy Cemevi’ne elektrik faturasını ödemediği iddiasıyla icra kararı verildi.23-02-2018 19:14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı. Türkiye ise bu kararı hala uygulamadı. Alevilerin inanç yerleri olan cemevleri devlet bütçesinden hiçbir destek almıyor.

Pir Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü’nün İstanbul PSAKD İçerenköy Cemevi’ne gönderdiği İlamsız Takipte Ödeme Emri’nde, şu ifadeler kullanıldı:

“İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerinin (7) gün içinde ödemeniz borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına ait bir itiraz hakkınız varsa…

…Hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız dava ve takip işlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilmediği durumda takip talebinde gösterilen adreste çıkarılacak, tebligatın size yapılmış sayılacağı borç ödenmez ya da itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceğini ihtar olunur.