Çelişkiler kanıksandı mı?18-06-2021 01:16

Güray Öz

Çok değerli bilim insanlarının kimi zaman çok kolay hüküm vermeleri, basit iddialara rağbet etmeleri insanı şaşırtıyor. Önde gelen beyin cerrahlarından, uluslararası düzeyde benimsenen gerçekten ilginç kimi tezleri büyük bir özgüvenle savunan Prof. Dr. Türker Kılıç’ın kimi cümleleri de bu türden. Şöyle yazıyor değerli Prof: “Var olan ekonomi sistemlerinde, siz ister Marx’ın ekonomi anlayışını alın, ister Adam Smith’inkini, ikisi de aynı paradigmanın farklı yüzleridir; birinde ‘yaşamın’ mülkiyeti devlette diğerinde ise şahıslardadır. Buna göre ikisi arasında çok büyük bir fark yoktur. Önemli olan yaşamın paketlenebilirliğinin, sahiplenebilirliğinin, satılabilirliğinin kabulüdür. Birinde, yaşamı devlet paketliyor, sahipleniyor ve satıyor. Diğerinde yaşamı özel sektör paketliyor, sahipleniyor ve satıyor. (…) Ekonomi yaşam ağı içerisinde insanların birbiriyle ‘karşılıklı bağımlılık’ sürecinin ‘yaşam için’liğini sağlayan ilkeler bütünlüğü olmalıdır.” (Bağlantısallık- Yaşamdaşlık. Ayrıntı Yayınları, sf.101)

Yazının devamı için tıklayınız