Cari açık alarm vermeye devam ediyor!..17-02-2021 01:01

Mustafa Özer

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta Cuma günü 2020 yılının Aralık ayı ve dolayısıyla 2020 yılının tümüne ait ödemeler dengesi rakamlarını açıkladı. Aralık 2020'de 3,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2020 yılı için 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. ‘Kimileri’ bu denli yüksek bir döviz açığı oluşmasını beklenmeyen bir sonuç olarak değerlendirse de, cari açık (döviz açığı) Türkiye ekonomisi için hem ciddi yapısal bir sorun olarak durmakta hem de ülke ekonomisinin dış şoklara karşı daha kırılgan hale gelmesine neden olmaktadır. İzleyen tablo yardımıyla ödemeler dengesi gelişmelerini anlamaya çalışalım.

Yazının devamı için tıklayınız