Çağımızın dertleri ve solun gündemi12-12-2018 08:57

Geçtiğimiz günlerde Fransız filozof Alain Baidou’nun bir röportajının çevirisi yayınlandı. Badiou, 19. yüzyıl işçi hareketlerinin ve başta Paris Komünü olmak üzere yaşanan başarısızlıkların Lenin’in dönemine gelindiğinde güçlü bir sorgulama konusuna dönüştüğünü belirtiyor; ve ardından, Lenin’in, bu başarısızlıkların nedenleri üzerine uzun bir düşünme sürecinin sonunda komünist hareketin “iktidarı ele geçirme” hedefine nasıl ulaşacağı konusundaki yaklaşımını geliştirdiğini söylüyordu.

Yazının devamını okumak için tıklayınız...