Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan 'işçi avukatların hakları' için imza kampanyası

Çağdaş Avukatlar Grubu, son dönemde oldukça artan işçi-işveren avukatlıkla ilgili bir imza kampanyası başlattı.29-09-2021 15:51

İleri Haber

Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından her geçen gün işçi-işveren avukat ilişkisi sayısının arttığı ancak çalışma mevzuatının avukatlık mesleğinin gereklerini karşılamaktan ve işçi avukatların sosyal ekonomik haklarını korumaktan son derece uzak olduğu belirtilerek, işçi avukatların haklarını güvence altına alacak tip sözleşme için imza kampanyası başlattı.

Çağdaş Avukatlar Grubu, son dönemde oldukça artan işçi-işveren avukatlıkla ilgili bir imza kampanyası başlattı. “Avukatlık mesleğinin doğası gereği asıl yürütülüş biçimi serbest avukatlık olmasına karşın son yirmi yıllık süreçte serbest avukatlığın yerini işçi avukatlık almaya başlamıştır” denilen kampanya metninde her geçen gün işçi-işveren avukat ilişkisi sayısının arttığı ancak çalışma mevzuatının avukatlık mesleğinin gereklerini karşılamaktan ve işçi avukatların sosyal ekonomik haklarını korumaktan son derece uzak olduğu vurgulandı.

Bir hukuk bürosunda ya da bir tüzel kişi bünyesinde çalışan işçi avukatların çalışma koşullarının, Avukatlık Kanunu’nda buna dair bir düzenleme bulunmadığından, İş Kanunu kapsamında olduğu belirtilen metinde, İş Kanunu uyarınca ise işçinin, işverenin talimatlarına uymakla yükümlü olduğundan, işçi avukatların yalnızca ve öncelikle İş Kanunu’na tabi olarak çalışmalarının, mesleğin doğasında var olan avukatın bağımsızlığını ihlal ettiği ifade edildi.

‘AVUKATLIK KANUNU’YLA İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILSIN’

“İşçi avukatın hizmet sözleşmesi İş Kanunu kapsamında değerlendirilirken diğer yandan Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükleri bulunmamaktadır” denilen metnin devamı ise şöyle:

Avukatın bağımsızlığının yalnızca dışsal değil, mesleğin özünün eşitsiz olarak dönüşmesinden kaynaklanan ‘tehdit ve tehlikelere’ karşı da savunulması, telif ve davayı ret haklarının güvence altına alınması, insan onuruna yaraşır yaşam sürmesi için gerekli olan asgari ücret ile çalışmasının sağlanması, çalışma sürelerinin ve koşullarının mesleğin gereklilikleri ve koşulları göz önüne alınarak düzenlenmesi, Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükler gözetilerek ihbar önellerinin ve iş akdi feshi şartlarının belirlenmesi “Avukatlık Tip Hizmet Sözleşmesi”nin düzenlenerek uygulanması ile mümkündür.

Biz aşağıda imzası olan avukatlar; avukatlığın meslek onuruna ve Avukatlık Kanunu’na uygun yürütülebilmesi için “tip sözleşmenin” zorunlu hale getirilmesi gerekliliğini bir kez daha tekrar eder ve bu konuda yasal düzenlemenin ivedilikle Meclis gündemine alınarak Avukatlık Kanunu’nda ilgili ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

SÖZLEŞMEDE NELER DÜZENLENMELİ?

- İşçi avukat ile işveren avukat/tüzel kişi arasında imzalanan tip sözleşme, işçi avukatı korur nitelikte ve Baro denetimine açık olmalıdır.

- İşçi avukatın CMK, Adli Yardım gibi görevlendirmeler de dahil olmak üzere kendi nam ve hesabına iş alabilmesi güvence altına alınmalıdır.

- İşçi avukatın mesleki bilgi ve tecrübesini geliştirme hakkı sınırlanmamalı mesleki seminer vb. etkinliklere katılım hakkı kısıtlanmamalıdır.

- İşçi avukat, kendi mesleki görüşlerine veya vicdanına aykırı bulduğu, mesleki bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir işi yapmaya zorlanamamalıdır. Bu tarz durumlarda işçi avukat, makul bir süre içinde dosyadan çekilme hakkına sahip olmalıdır.

- Yol ve yemek gibi yan giderler garanti altına alınmalı, iş için kullanmak üzere GSM hattı, cep telefonu ve e-posta sağlanmalıdır.

- İşçi avukatın ücreti, insanca ve onurlu bir yaşam esas alınarak belirlenmelidir. Her nevi ücret ödemesi banka kanalıyla yahut makbuz karşılığı gerçekleştirilmelidir.

- İş kanunda düzenlenen çalışma süreleri titizlikle uygulanmalıdır. Adliyelerde ve yolda geçen süreler istisnasız çalışma süresinden sayılmalıdır. Avukatlığın doğası gereği mesai saatleri dışında veya hafta sonu çalışma gerektiren zorunlu hallerde dürüstlük kuralı ve hakkaniyet gözetilmelidir. 

- İşçi avukatın kıdem ve ihbar tazminatı hakları sözleşmeyle de güvence altına alınmalıdır.

Kampanyaya ulaşmak için tıklayın.