Çağdaş Avukatlar Grubu: Önce İlke’nin haksız ve etik dışı girişimi akamete uğradı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Müşür Kaya Canpolat’ın ‘Çağdaş Avukatlar Grubu’ ismini içeren marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedildi.11-09-2020 17:51

İleri Haber

Türkiye'nin ilk avukat grubu olan "Çağdaş Avukatlar Grubu" ismininin, İstanbul Barosu'nda yönetimde olan hukukçular tarafından tescillenmeye çalışılması tartışmaya neden oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile geçen yıl yaşamını yitiren Avukat Müşür Kaya Canpolat’ın, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu İstanbul ÇAG 1975” ibareleri ile amblemi kendileri adına marka tescil etme girişimleri reddedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ret gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"... Başvuruda yer alan 'Çağdaş Avukatlar Grubu' ibaresinin 1975 yılından beri İstanbul Barosu seçimlerinde bir seçim grubu olarak varlığını sürdüren bir grubun adı olduğu (...), 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun da 2000 yılından itibaren seçim grubu olarak faaliyet gösterdiği, hatta aynı isim altında (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu) farklı grupların da seçim faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir. (...) Yapılan inceleme neticesinde, 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' ibaresinin İstanbul Barosu seçimlerinde kullanılan seçim gruplarından birinin adı olması dolayısıyla belirli bir kişi veya kişiler adına marka olarak tescil edilemeyecek bir ibare olduğu, (...) söz konusu seçim grubu isminin avukatlık mesleğini icra eden kişiler tarafından fikir birliği ile ortaya çıkmış bir meslek grubunun adı olduğu ve başvuru sahibinin bu ibareden haberdar olduğu, 'avukatlık' mesleğinin bir kamu hizmeti niteliği taşıması hususu da göz önüne alındığında, İstanbul Barosu'nun seçimlerinde 20 yılı aşkın bir süredir seçim grubu adı olarak kullanılan bir ibareyi içeren markayı kendi adına tescil ettirme girişiminin iyi niyetli kabul edilemeyeceği ve başvuru sahiplerinden birinin an itibariyle Baro Başkanı olmasının da varılan sonucu değiştirmeyeceği kanaatine ulaşılmıştır.”

'HAKSIZ VE ETİK DIŞI BAŞVURU AKAMETE UĞRADI'

Çağdaş Avukatlar Grubu da karara ilişkin bir açıklama yaptı. Marka tescil başvurusunu ÇAG tarihine emek verenlerin  değerlerine ters düşen bir girişim olarak değerlendiren avukatların açıklaması ise şöyle:

“Kurulduğu 1975 yılında ortaya koyduğu ilkeler ile, 1976 yılında yayınlanan ilk programına bağlı kalmış olan Türkiye’nin ilk avukat grubu olan Çağdaş Avukatlar Grubu;  demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri, bağımsız ve tarafsız yargı ilkelerini savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş olmasıyla, demokrasi mücadelesinde esaslı bir ekol olmuşsa da ticari bir marka değildir.  Seçim grubumuzun ismini de içeren ibarelerin bireysel olarak sahiplenilmeye ve ticari marka konusu edilmeye çalışılması etik olmamış; Çağdaş Avukatlar Grubu tarihine emek verenlerin değerlerine ters düşen bir girişim olmuştur.

Grubumuzdan ayrıldıklarında, grubumuz ismini yeni gruplarında kullananların, kendi gruplarından ayrılanların, grup ismini kullanmasına mani olmak için grup adını bireysel –ticari marka gibi göstererek marka tescil başvurusu yapmaya tenezzül etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

İster bireysel tutumla veya isterse mensubu bulunduğu “Önce İlke”nin grup kararıyla yapılmış dahi olsa, İstanbul Barosu Başkanı’nın, grubumuzun ismini de içeren bir grup adı için şahsı adına, bireysel ve ticari marka tescili girişiminde bulunması uygun ve ilkeli olmamıştır. Haksız ve etik dışı marka tescil girişimi ise TPE’nin kararıyla akamete uğramıştır.”