Büyümek için mi enflasyona katlanıyoruz?18-08-2021 00:46

Mustafa Özer

Bir ülkede enflasyonla mücadelede aleni bir başarısızlık varsa, o ülkede politika yapıcıları, bu başarısızlığı kabul etmek yerine; ilgili başarısızlığa sürekli bir gerekçe bulma çabası içerisinde olurlar. Hatta enflasyonla mücadele konusundaki başarısızlıklarını kamufle etmek için, enflasyonu, yüksek büyümenin bedeli olarak göstermeye çalışırlar. Çünkü onlara göre, enflasyonu düşürmeye çalıştığınızda, bu büyümeden ve dolayısıyla istihdamdan vazgeçmek anlamına gelir. Bu iddia ile bir anlamda, aleni başarısızlıktan, bir başarı öyküsü çıkarma gayreti vardır! Yani enflasyonla mücadeledeki başarısızlık, “o kadar kusur kadı kızında da olur” hikâyesinde olduğu gibi gösterilmektedir!

Yazının devamı için tıklayınız