Bursa Su Kolektifi: Sermayenin iştahı Marmara'yı tüketti

Bursa Su Kolektifi tarafından Marmara Denizi’ne yayılan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir açıklamada yapıldı. Açıklamanın ardından dilekçe ve toplanan 1500 imza Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.22-06-2021 14:54

İleri Haber

Bursa Su Kolektifi, Marmara Denizi’ne yayılan müsilajla ilgili yetkilileri “Bu katliamın durdurulması yolunda acil tedbirler alınması ve bu tedbirlerin hayata geçmesini sağlayacak acil yasal düzenlemelerin yapılması” için göreve çağırdı. Dilekçe ve toplanan 1500 imza Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa Su Kolektifi tarafından Marmara Denizi’ne yayılan müsilajla (deniz salyası) ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir açıklamada yapıldı.

Doğayı ve yaşamı öncelik olmaktan çıkarıp her alanda sermayenin sınırsızca büyütülmesi uğruna doğa talanına fırsat veren neoliberal kapitalist politikaların, 80’li yıllardan itibaren Marmara Denizi’nin evsel, tarımsal ve sanayi atıklarının serbestçe salınımı ile bir foseptik çukuruna dönüşmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, “Deniz yüzeyinde 4 aydır yoğun olarak görülen müsilaj bu katliamın, aşırı kirliliğin doğa tarafından suratımıza vurulan görüntüsüdür” denildi.

‘SUÇ İTİRAF EDİLDİ’

Açıklamada, bu kirliliğin yıllardır bilim insanlarının, araştırmacıların ısrarlı uyarılarına rağmen yetkililerce inkar edilmesine rağmen bir aydır yetkililerce de kabul edildiği ve işlenen suçları itiraf niteliğinde Marmara Denizi’nin koruma bölgesi ilan edileceğinden söz edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

- Müsilajın kirliliğin kendisi değil, kirliliğin yarattığı sonuçlardan biri olduğunu, müsilaj yok olsa dahi kirliliğin devam edeceğini biliyoruz,

- Kirliliğin sadece yüzeyde değil asıl önemli kısmının denizin 1170mt derinliğine kadar inmiş olduğunu, çok düşük seviyelere inmiş olan oksijen miktarının tüm deniz canlılarının yaşamını yok ettiğini, artık Marmara nın 124 çeşit ekonomik öneme sahip balık türünün tamamen yok edildiğini, mercanların, deniz süngerlerinin, kum midyelerinin kısacası tüm deniz canlılarının katledildiğini biliyoruz,

- Halen Marmara’ya akan içlerinde hiçbir canlının yaşayamadığı kadar kirli olan akarsularımızın endüstriyel evsel, tarımsal atık sular ile üstelik giderek artan bir kirlilikle denize taşınmaya devam etmelerine göz yumulduğunu biliyoruz,

- Atık su arıtma tesislerinin gerektiği şekilde çalıştırılmadığını, denetlenmediğini üstelik deniz kıyısındaki arıtma tesislerinin pisliklerini derin deniz deşarjı ile denize akıtmaya devam ettiklerini biliyoruz,

- Göstermelik olarak bir kaç tesise ceza kesilmesinden öte kaçak kirletici tesislerle ilgili ciddi yaptırımların uygulanmadığını biliyoruz,

‘NE KADAR DAHA GÖZ YUMACAKSINIZ?’

Yurttaşlar olarak bizler yetkililere soruyoruz,

- Mevcut Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atık su Arıtım Yönetmeliği atık suların kolektörlerle toplandıktan sonra arıtılmadan derin deniz deşarjına ve akarsulara verilmesine izin vermektedir, atık suların arıtılmadan denizlere ve akarsulara deşarjını yasaklayan değişiklikleri ilgili yönetmeliklerde ne zaman yapacaksınız? Ayrıca derin deniz deşarjına izin veren Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ni ve Derin Deniz Deşarj Tesisi Onay Genelgesi’ni ne zaman iptal edeceksiniz? Sularımızın yasal olarak kirletilmesine göz yumma süreci daha ne kadar devam edecek?

‘KANAL İSTANBUL PROJESİ DURDURULSUN’

Ölen bir Marmara ve tehlikede olan bir Karadeniz varken uzmanların tüm uyarılarına kulak tıkayarak Kanal İstanbul projesinde ısrar etmenin sebeplerini merak ediyoruz. Geri döndürülemez zararlar verecek Kanal İstanbul projesinin durdurulmasını ve kaynakların arıtma tesislerinin dönüşümü için kullanılmasını talep ediyoruz.

‘ACİL TEDBİRLER ALINSIN’

Doğanın ve sularımızın, sanayinin, tarımın, evsel kirli suların alıcı ortamı olmadığı bilimsel gerçeğini kabul ederek bu katliamın durdurulması yolunda acil tedbirler alınmasını ve bu tedbirlerin hayata geçmesini sağlayacak acil yasal düzenlemelerin yapılmasını tüm yetkililerden talep ediyoruz.

1500 İMZA TESLİM EDİLDİ

Açıklama sırasında sık sık "Marmara ölüyor, tedbirleri alın!", "Sermayenin iştahı Marmara'yı tüketti.", "Kanalı durdurun, Marmara yaşasın!" sloganları atıldı.

Daha sonra ise toplanan 1500 kadar imza, dilekçeyle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.