Bugünkü rejim: Betimlemeden analize04-05-2021 01:36

Metin Çulhaoğlu

Rejimin bugün geldiği nokta ve özellikle son dönemdeki girişimleri hakkında hepsi gerçeği yansıtmak üzere tanımlayıcı/betimleyici pek çok şey söylenebilir.  Ne var ki analiz dediğimiz iş, bunu da içerse bile betimlemenin ötesindedir. Analiz diyorsak, betimlenen durumların nedenlerine, bağlantılarına ve muhtemel sonuçlarına eğilmek gerekir.

Bizim “ekolümüz”, gözlemlerin ve betimlemelerin ötesine üç noktaya bakarak geçer: 1) Ülkenin içinde bulunduğu özel durum; 2) Sınıf mücadeleleri kapsamında egemen sınıfın kendi egemenliğini nasıl, hangi yollarla sürdürdüğü ve 3) İlk ikisiyle bağlantılı olmak üzere, geleneksel devlet yapılanmasının süreçlere ilişkin olarak sergilediği refleksler.

Yazının devamı için tıklayınız