Brunson itirazına mahkemeden ret

Hakkında ev hapsi verilen ABD'li rahiple ilgili itiraz reddedildi.31-07-2018 21:01

İzmir’de ‘terör’ suçlamasıyla tutuklanan Diriliş Kilisesi’nin rahibi Andrew Craig Brunson hakkında geçtiğimiz hafta verilen ev hapsi kararına yapılan itiraz reddedildi.
Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali, tüm delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin talebine yanıt geldi.

Başvuruyu değerlendiren İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, talebi reddetti.

Mahkeme, Brunson’ın “ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı”nın devamına oy birliğiyle karar verdi.

GEREKÇE ‘KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ’

Brunson’a isnat edilen suçları işlediğine ilişkin aleyhine olan “kuvvetli suç şüphesi” oluşturan nedenlerde herhangi bir değişiklik bulunmadığına vurgu yapan mahkemenin kararında şu gerekçelere yer verildi:

“Sanık her ne kadar tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişse de bunun sanığın aleyhine bulunan delil durumunda bir değişiklik meydana geldiği anlamı taşımaktan ziyade Türk Ceza Usul Mevzuatı’na göre tutuklama bir tedbir niteliğindedir. Özellikle sanığın sağlık durumu gibi gerektirici nedenlerin varlığı halinde sanığın kaçmasının ve delilleri karartmasının önlenmesi gibi tutuklamadan elde edilecek sonucun başkaca ceza argümanlarınca etkin biçimde sağlama imkanının bulunduğu koşullarda CMK’nın 109. maddesinde öngörülen adli kontrol tedbirlerinin bu amaca matuf sağlam bir koruma tedbiri niteliğinde olmasına, mahkememizce de bu kabul ile sanık hakkında kamuoyu ve doktrinde ev hapsi olarak da nitelendirilen ‘konutu terk etmemek’ ve sanığın sanığın yabancı ülke vatandaşı oluşu da gözetilerek ‘yurt dışına çıkmamak’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerine hükmolunarak matuf amacın gerçekleşme şeraitinin ancak sağlanmış olmasına göre sanık müdafinin maslahata uygun düşmeyen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi yolundaki taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.”

Kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak inceleyen İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson’ın avukatının taleplerini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de 21 aydır tutuklu yargılanan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson adli kontrol kararıyla geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınmıştı.
Bu gelişmenin ardından ABD’den, Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı açıklaması gelmişti.