Bosna’da savaş bitmemeli!08-12-2017 13:22

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza  Mahkemesi (ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) ICTY başkanı Carmel Agius BM Güvenlik Konseyi’ne 1993’ten bu yana çok iyi iş çıkardıklarını, “uluslararası adalet mefhumunu baştan aşağı değiştirdiklerini” iletmiş. Doğrudur; ICTY sadece uluslararası adaletin değil, genel olarak adalet kavramının anlamını da değiştirmiştir. 

Yazının devamı için: http://ilerihaber.org/yazar/bosnada-savas-bitmemeli-79721.html