Borçka'da yapılması planlanan HES projesi durduruldu

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olarak kabul edilen Borçka'nın Camili köyüne yapılmak istenen HES projesi durduruldu. Bölge halkı ve doğa savunucularının mücadelesi sonucu ÇED raporunun durdurulmasına karar verildi.27-11-2018 09:39

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Artvin’in Borçka ilçesinde çevrecilerin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktığı, UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Camili köyünde yapımı planlanan Camili Regülatörü ve HES projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı.

Bakanlık, ÇED sürecini sonlandırma kararında projenin tarım alanlarına, bölgeye has ‘Kafkas Irkı Arı Popülasyonu’na, biyoçeşitliliğe ve doğal yaşlı ormanların yer aldığı ekosisteme vereceği bütüncül zararlar dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı kanaatine vardı.

Bölge halkı ve çevre savunucularının uzun süredir gösterdiği mücadele kazanımla sonuçlandı.