Borç, yiğit ve kamçı!07-04-2021 00:36

Mustafa Özer

Dilimize pelesenk olmuş atasözlerinden birisi de “borç yiğidin kamçısıdır” atasözüdür. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre “Bir arkadaşından, bankadan ya da herhangi bir kaynaktan borç alan kişiler bu borçlarını ödemek için daha fazla çalışmaya istekli olmaktadırlar. Borç alan kişilerin performansındaki bu artış ‘borç yiğidin kamçısıdır’ atasözü ile açıklanmaktadır”. Borcu olan kişiler, borcunu ödemesi gerektiğini bilir ve o borç bir kamçı gibidir onun için! 

Yazının devamı için tıklayınız