Borç almak için Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Seçim meydanlarında IMF’ye borç verdiğini iddia ederek övünen AKP iktidarı, uluslararası sermaye piyasalarından borç almak için Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdu.12-09-2019 13:33

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle, Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Genel müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından borçlu ve garantör sıfatıyla borç alabilecek ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek.

Yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nde 110 personel istihdam edilecek. 1 genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanı, 50 hazine ve maliye uzmanı ve 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı görev yapacak.

Kararnamede, Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yömnetemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış mikarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak vebunlara ilişkin akit  ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek

Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finanasal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak  suretiyle her türlü işlemi yapmak

İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesine  ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak

Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak