Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri TBMM'de parti temsilcileriyle görüştü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri TBMM'de parti temsilcileriyle görüştü

Atanmış rektöre karşı öğrencilerin direnişini sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlerinden oluşan bir heyet TBMM'de parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye İşçi Partisi (TİP); Halkların Demokratik Partisi (HDP); Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); DEVA, İyi Parti, AKP ve MHP temsilcilerini ziyaret ederek okuldaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre öğretim üyeleri, 2 Ocak 2021 tarihinde yapılan rektör ataması ve hukuki prosedür gereği gibi işletilmeyip üniversite kurullarının kararı olmadan kurulan iki yeni fakülte ile sadece eğitimin değil, üniversitenin geleceğinin de tehlikeye girdiğini belirtti. Bu tehlike karşısında kaygı ve taleplerini dile getiren öğrenci ve öğretim üyelerinin orantısız bir polis gücü ve şiddetli müdahalelerle karşı karşıya kaldığını ifade ettiler.

Son altı ayda üniversiteye verilen hasarın Türkiye'nin geleceğini oluşturan öğrencilere ve kamuya verilen zarar olduğunu belirten öğretim üyeleri, eğitim-öğretim koşullarının acilen normale dönmesini ve ülkemiz gençlerinin nitelikli eğitim hakkının korunmasını istedi.

Öğretim üyeleri ayrıca tüm kamu üniversitelerinin anayasa ve yasalarda tanımlandığı gibi akademik ve idari özerkliğe kavuşturulması, üniversite yönetiminde yetki ve sorumlulukların paylaşılması ve kararların akademik birimlerin katılımıyla alınmasının bilimsel özgürlük, nitelikli eğitim ve nitelikli üniversitenin vazgeçilmez önkoşulları olduğunu dile getirdi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten heyet, Boğaziçi Üniversitesi ve onu dünyanın en iyi üniversiteleri arasına taşıyan değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

TALEPLERİ

Görüşmelerde şu talepler dile getirildi:

"Polis baskısı ve adli ya da disiplin soruşturmaları tehdidi altında bir yükseköğretim istemiyoruz. Anayasamızda güvencesini bulan temel hak ve özgürlüklerini sorumluluk bilinciyle ve serbestçe kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmek ve onları aydınlık bir geleceğe hazırlayabilmek istiyoruz.

Akademik yönetim ve idari kadroların düne kadar hep yararını gördüğümüz Boğaziçi teamüllerine uygun biçimde şeffaflık, karşılıklı rıza, liyakat ve meşruiyet ilkeleri çerçevesinde belirlenmesini, üst düzey akademik ve idari görevlere üniversite dışından atama yapılmamasını istiyoruz.

Usule aykırı olarak açılan yeni fakültelerin faaliyete geçmemesi, hakkında yürütmeyi durdurma davaları bulunan fakültelere davalar sonuçlanana kadar öğrenci ve öğretim üyesi alınmaması, bu fakültelerin mevcut olmayan üyeleri adına oy kullanılmamasını istiyoruz.

Akademik konularda bölüm, fakülte kurulu ve senato kararlarının esas alınmasını ve uzmanlığa saygı gösterilmesini, dekanların disiplin konularında olduğu gibi yasal yetki alanlarına müdahalelere son verilmesini bekliyoruz.

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu dahil, üniversite kurullarının toplantı usullerine uygun, demokratik yolla çalıştırılmasını istiyoruz (gündeme madde önerilmesi, gündemin oylanması, tutanak oylaması, vekaleten mükerrer oy kullanılmaması, alınan kararlara uyulması gibi).

Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun tüm bileşenlerin görüşlerini alarak 2012 yılında kabul etmiş olduğu ilkeler uyarınca, akademik yöneticilerin demokratik yöntemlerle belirlenmesi kuralının esas alınmasını, böyle belirlenmiş adaylarımızın atanmalarının sağlanmasını istiyoruz.

Kampüslerimizin içindeki güvenlikçi yaklaşıma, içindeki ve çevresindeki polis varlığına son verilmesini talep ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak kurumumuza verilen hasarın kamuya verilen zarar olduğunu düşünüyor ve durumu siz vekillerimizle paylaşmayı sorumluluklarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Ülkemiz gençlerinin nitelikli kamusal eğitim hakkını korumak için sesimizi duyurmanızı, kurumumuza karşı yapılan haksızlıkları ve hukuksuzlukları gündeme getirmenizi diliyoruz."