Birleşik Metal-İş'ten 'grev iptali' kararı

Birleşik Metal İş ile patron sendikası anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Birleşik Metal İş Sendikası'nın 5 Şubat’ta yapmayı planladığı grev iptal edildi02-02-2020 20:23

Metal işkolunda çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamamıştı.

TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalması ardından işçi sendikaları grev kararı alırken, patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise lokavt (topluca işten çıkarma) kararı almıştı.

Grev kararı alan sendikalardan Türk Metal, işçiye sormadan apar topar oturduğu sözleşme masasında yüzde 17’lik zamma imza atarak, MESS ile uzlaşıya gitmişti.

Ancak Birleşik Metal İşçileri (Birleşik Metal-İş) Sendikası taleplerinde kararlı olduklarını belirterek,5 Şubat’ta greve gitme kararı almıştı. MESS ile yapılan anlaşma sonrası grev kararı iptal edildi.