Birleşik Metal-İş toplu sözleşme teklifini açıkladı: Yüzde 30,89 zam ile sosyal haklarda değişiklik

2021-2023 dönemi TİS’i duyuran DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 6 aylık fönem için maaşlara yüzde 30,89 talep ederken, işçilerin birçok sosyal hakkında da değişiklik talep etti ve sendikasızların da yararlanmasını istedi.  27-08-2021 17:54

DİSK/Birleşik Metal-İş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile grup toplu iş sözleşmesi (TİS) 2021-2023 dönemi talebini açıklamak için Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu'nda bir araya geldi.

Yüz binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiren MESS grup toplu sözleşmesi kapsamında bulunan 33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin üyesi bulunan Birleşik Metal-İş, 2021-2023 dönemi grup toplu sözleşmesine yönelik teklifini basın toplantısı ile açıkladı.

İşçiler, "Direne direne direnişle zafere" sloganıyla Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu'na giriş yaptı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu 2021-2023 Dönemi MESS Grup Toplu Sözleşmesi’ni açıkladı.

Serdaroğlu sözleşmeyi şu sözlerle duyurdu:

“Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Sendikamızın örgütlü olduğu 33 işletmeye bağlı 50 fabrikadan yaklaşık 11 bin üyemiz vardır.

Sendikamız, MESS’le yapılacak grup toplu iş sözleşmesine aylardır hazırlanmaktadır. İşyeri Komitelerimizle, Merkez TİS Komitemizle, Başkanlar Kurulumuzla, Uzmanlar Kurulumuzla ve Yönetim Kurulumuzla çeşitli toplantılar yaptık. İşçi arkadaşlarımızın taleplerini bu toplantılarda ayrıntılı olarak ele aldık. Toplu sözleşme teklifimizi bir çok faktörü dikkate alarak hazırladık. Dolayısıyla, bu teklif tüm metal işçilerinin görüşleri ve talepleri dikkate alınarak, onlarla birlikte hazırlanmıştır.

‘ÜLKEDE YARININ NE OLACAĞI BİLİNMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞME 2 YILLIKTIR’

Şimdi, bu dönemki toplu sözleşme teklifimiz hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bildiğiniz üzere, toplu sözleşmeler 1 yılda az, 3 yıldan fazla süreli olamamaktadır. Ülkemiz iktisadi, siyasi ve toplumsal oldukça dinamik süreçlerden geçmektedir. Bu hızlı değişim sürecinde, yarının ne olacağının bilinmediği dönemde 3 yıllık bir toplu sözleşme yapmanın mümkün olamayacağı açıktır. Bu nedenle, toplu sözleşme teklifimiz 2 yıllıktır. Toplu sözleşmemizin yürürlük başlangıç tarihi 1 Eylül 2021’dir ve 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir.

‘6 AYLIK DÖNEM İÇİN ZAM TEKLİFİ YÜZDE 30,89’

Ücret teklifimiz 4 bölümden oluşmaktadır.

Birincisi, ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılmasını istiyoruz.

İkinci olarak, halen çalışanlar arasında sektörümüzde düşük ücretli işçilerin bulunduğunu gerçeğini göz önüne alarak, bu işçilerin ücretlerinde bir miktar iyileştirme yapılmasını önemli görüyoruz. Bu nedenle, saat ücreti 20 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretlerine 20 TL’yi geçmemek üzere 0,70 krş iyileştirme yapılmasını istiyoruz.

Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dönem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 4,60 TL zam yapılmasını istiyoruz.

Bu ücret zam teklifimizin karşılığı oransal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,89’dur. Bu teklimiz ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL’ye denk gelmektedir.

Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse, resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, teklifimiz:

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi,

3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi,

4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi şeklindedir.

‘SOSYAL HAKLARDA 1 YIL İÇİNDE YÜZDE 45 ARTIŞ İSTİYORUZ’

Metal işçilerine ödenen sosyal haklar oldukça düşük tutarlardadır. Yapılan ödeme ile yapılma amacı arasında bir bağ kalmamıştır. Örneğin;

Aylık ödenen çocuk parası net 17 TL ile 13 TL arasında değişmektedir. Bu rakamları söylemek bile acı vermektedir.

Bayramlarda metal işçilerine net 552 TL ile 289 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Bu paranın bayram için yapılacak hiçbir masrafı karşılamayacağı açıktır.

İşçinin izne çıkması durumunda verilen para net 601 TL ile 331 TL arasında değişmektedir. Bu miktar, bir işçinin ailesiyle birlikte başka bir kente gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır.

Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu adaletsizliğin giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Sosyal ödemeler amacı ile bağlantılı, amaca hizmet eder düzeye getirilmelidir.

Bu nedenle, sosyal haklarda 1. Yıl için ortalama yüzde 45 oranında artış teklif ediyoruz. Sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 4 puan artış teklif ediyoruz.

BİRÇOK SOSYAL HAKTA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Değişiklik talep ettiğimiz diğer maddelerden bazılar şunlardır:

Toplu sözleşmeden sendika üyesi olabilen tüm işçiler ayrımsız yararlanmalıdır.

Bu nedenle TİS hakkını sınırlayan kapsam maddesi daraltılmıştır.

İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile ya da herhangi bir ad altında geçici süreli (belirli süreli) işçi çalıştırılmamalı, işçilerin iş olunca işe alınması, birkaç ay sonra da işten atılması sona erdirilmelidir. Bunu sağlayacak madde teklif ediyoruz.

İşçiler genelde normal ücretleri ile geçinemedikleri için, kimi zaman da işverenlerin talep ve baskısıyla fazla çalışma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak, fazla mesai ücretleri düşüktür. Bu nedenle, hafta tatillerinde evde dinlenme yerine çalışmak zorunda kalan işçilerin fazla çalışma ücretleri yüzde 150, yine bayramlarda dinlenemeyen, aile ve akraba ziyareti yapmak yerine çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücretinin de yüzde 200 (4 yevmiye) olmasını teklif ediyoruz.

Kurban Bayramı’nda harcamaların daha fazla olması nedeniyle, Kurban Bayramı ödemesinin 1000 TL daha fazla olmasını talep ediyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olmasını talep ediyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olmasını talep ediyoruz.

Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi verilmelidir. Böylece, dikkat dağınıklığı nedeniyle yapılan iş kazaları azalacak, öte yandan kısa süreli dinlenen işçilerin verimi de artacaktır.

Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesini talep ediyoruz.

Ağır çalışma koşullarında ömrünü tüketen işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin 2’şer gün artırılmasını talep ediyoruz.

Vergi ödemelerinin büyük bölümü ücretliler tarafından yapılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi, bazı zam dönemlerinde alınan ücret zamları vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmekte, işçiler neredeyse hiç zam alamamaktadır. Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi payının işveren tarafından ödenmesini teklif ediyoruz.

İşçiler hastalandığında 5 gün ve daha az süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün ücreti ödenmemektedir. İşçiler hastalanmaları nedeniyle gelir kaybına uğramamalı, rapor alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence ödenmelidir. Ayrıca işyeri hekimlerinin verdiği istirahatler ücretli olmalıdır.

‘SAĞLIK SİGORTASINDAN İŞÇİNİN EŞİ VE ÇOCUĞU DA YARARLANMALI’

İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanları da periyodik kontroller gerçekleştirebilmelidir.

İşçilere yılbaşı ve Ramazan Bayramından önce net 500 TL’lik erzak verilmesini teklif ediyoruz.

Sendika üyesi işçilerin yararlandıkları tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanmasını talep ediyoruz.

İşçi ücretlerinin bankada işlem görmesi nedeniyle alınan promosyonların işçilere ödenmesini teklif ediyoruz.

15 saatlik ücret karşılığı Devam Primi verilmesini teklif ediyoruz. Bu teklifimiz bazı işyerlerinde uygulanmaktadır ve işyerlerinde yaşana kimi sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Öğrenim yardımının anasınıfında olanlara ve öğrenim gören üyelerimize de verilmesini talep ediyoruz.

‘PANDEMİDE İŞÇİLER ÇARKLARIN DÖNMESİNİ SAĞLADI, ŞİMDİ SIRA PATRONLARDA’

İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. Taleplerimiz gerçekçidir. Bu taleplerin karşılanması hiç de zor değildir. İşverenler, taleplerimizi karşılayacak güce ve olanaklara sahiptir. Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak üretim ve karlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz.

Pandeminin pik yaptığı dönemlerde dahi işçiler çarkların dönmesini sağlamış, canları pahasına çalışmışlardır. Bu kadar yüksek karlar işçilerin bu fedakar, özverili çalışmaları sayesindedir.

Şimdi sıra metal patronlarındadır. Şimdi, işçilerin bu emeklerinin karşılığının hiç değilse bir bölümünün ödenmesinin zamanı gelmiştir.

Sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal işçilerinin birlikte mücadele etmesini oldukça önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Tüm metal işçilerinin birlikte mücadelesi haklarımızın alımını kolaylaştıracaktır.

Sendika ayırımı yapmadan sözleşme kapsamındaki tüm metal işçisi kardeşlerime verecekleri bu zorlu mücadelede kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Yeni toplu sözleşme döneminin tüm metal işçilerine hayırlı olmasını diliyor, Yönetim Kurulumuz adına hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.”