Birleşik Metal-İş: MESS'in 3 yıllık TİS teklifini kesin bir dille reddediyoruz!

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, MESS ile yapılan müzakerelerde hiçbir sonuç alınamaması üzerine sendikanın aldığı grev kararını ve TİS sürecini İleri'ye değerlendirdi.16-01-2020 13:55

İzel Sezer - @izelsezer

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), MESS'in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmalarına karşı grev kararı aldı. Grev kararını ve uygulama tarihini metal işçilerinin 19 Ocak'ta yapacağı Büyük Gebze Mitingi'nde açıklayacak olan Birleşik Metal-İş'in Genel Sekreteri Özkan Atar, toplu iş sözleşmesi (TİS) ve grev kararını İleri Haber'e değerlendirdi.

MESS'in işçilere ilk altı ay için yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayattığını ifade eden Özkan Atar, MESS’in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

Aylardır devam eden bu süreci değerlendiren Özkan Atar, "Resmi arabulucu süreci tamamlandı ve geçtiğimiz hafta içerisinde işveren, yüzde 6,05 ücret teklifini ilk 6 ay için yüzde 8'e revize etti. Biz bunun işçi arkadaşlarımızın talepleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ve bu teklifi değerlendirmeye dahi almayacağımızı ifade ettik" dedi.

'EYLEMLİLİKLERİMİZİ ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ'

Fabrikalarda üretimden gelen gücün de kullanıldığı eylemlerin artarak devam ettiğini söyleyen Atar, "Yaklaşık bir aydır eylem süreci içerisindeyiz ve 19 Ocak'ta Gebze'de binlerce üyemizin katılacağı büyük bir miting gerçekleşecek. O mitingde hem grev kararımızı hem de grevimizin uygulama gününü ilan edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren de eylemliliklerimizi arttırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'3 YILLIK TİS'İ KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ'

MESS'in işçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırısını asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Özkan Atar, "En küçük bir hakkımızın dahi geriye gidişine fırsat vermeyeceğiz. 3 yıllık toplu iş sözleşmesini kesin bir dille reddediyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi bu, grev gerekçesidir. Diğer taraftan da ücret, sosyal haklar, yeni kazanımları da içeren toplu iş sözleşmesi taslağımızla ilgili kararlılığımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'GREV YASAKLARINA KARŞI NET BİR KARŞI DURUŞ SERGİLENMELİ'

"Eğer işveren örgütü yeniden görüşmeye çağırır da bu süreç içerisinde de yeni müzakere durumları ortaya çıkarsa sendikamızın yetkili kurulları değerlendirmeleri yapacak" diyen Atar, Türk Metal Sendikası'nın aldığı grev kararını ise şöyle değerlendirdi:

"Biz eylemliliklerin olabildiğince metal işçilerinin ortak mücadelesinin zeminini oluşturacak şekilde yürütülmesini savunuyoruz. Ayrıca grev uygulama gününün de birlikte ilan edilmesini sağlamaya çalışıyoruz ama başka sendikaların da kendi kurullarında alabilecekleri kendi kararları olabilir. Biz elimizden geldiğince hem pratik mücadelenin örgütlenmesi, birlikte sürdürülebilmesine gayret ediyoruz. Muhtemel bir greve de birlikte başlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Hükümetin de grev erteleme adı altındaki grev yasaklarına karşı da ortak ve net bir karşı duruşun sergilenmesinin önemli olduğuna işaret ediyoruz."

Özkan Atar, sözlerini 19 Ocak'ta Gebze'de yapılacak olan mitinge emek ve demokrasi güçlerini, tüm işçileri, diğer sendikaları ve metal işçilerin mücadelesine omuz veren herkesi davet ederek sonlandırdı.

Öte yandan, konuştuğumuz kimi kaynaklar ise Türk Metal Sendikası'nın gelen baskıya dayanamayıp grev kararı almak zorunda kaldığı yorumunda bulundu.

BİRLEŞİK METAL-İŞ NE TALEP EDİYOR?

Birleşik Metal-İş, 40 fabrikadan yaklaşık 10 bin üyesi adına ilk altı ay yüzde 34,2 oranında zam istiyor. Toplu sözleşme teklifi 2 yıllık olan sendika, ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılarak uygulanmasını; halen çalışanlar için ise, ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklenmesini talep ediyor.

Sendikanın teklifinin parasal karşılığı ortalama ilk 6 aylık dönem için yüzde 34,2. Bu oran ikramiye dahil net 1.152 TL’ye denk geliyor.

'ÇALIŞMA SAATLERİ 37,5 SAATE DÜŞÜRÜLSÜN'

Birleşik Metal-İş’in teklifinde ayrıca şu talepler yer alıyor:

- Sosyal haklarda ortalama yüzde 55 oranında artış, ikinci yıl için ise enflasyon artı 5 puan artış.
- Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate düşürülmesi.
- Geçici süreli işçi çalıştırılmasının engellenmesi.
- Fazla çalışma ücretlerinin yüzde 150, bayram ve genel tatillerde ise yüzde 200 olması.

'TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINDAN EŞ VE ÇOCUK DA YARARLANSIN'

- 8 Mart’ın kadınlar için ücretli tatil olması. Tüm işyerlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu kurulması.
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması.
- Yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi.
- İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanlarının da periyodik kontroller gerçekleştirebilmesi.
- Tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanması.
- İşçilere işyerine düzenli şekilde gelmeleri halinde 15 saatlik ücret tutarında devam primi verilmesi.