Biriktirmeye devam...26-10-2017 08:48

Bildiğiniz üzere ‘Müftülük Yasası’ olarak bilinen ve müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren yasa tasarısının 6. Maddesi TBMM’den geçerek yasalaştı. Tasarıda çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak ‘doğumlarda sözlü bildirim’ ile ilgili kısma ise ‘araştırılması zorunludur’ ibaresi eklenerek bir iyileştirme yapıldı. Fakat doğumlarda sözlü beyanların araştırılması zorunluluğunun mevcut iktidar nedeniyle uygulamada karşılık bulup bulmayacağı belirsiz… Zira bu konuda araştırmayan mülki amire de, aile hekimine de özel bir cezai bir yaptırım yok. Bunlarla birlikte tasarıda yer alan ‘vatandaşlık için genel ahlak şartı’ ile ilgili madde de kaldırıldı. Ortaya çıktı ki en önemli dert müftülere resmi nikâh yetkisi vermekmiş ve nihayetinde Erdoğan’ın da geçmesi için emir verdiği madde de buymuş.

***

Yazının devamı için: http://ilerihaber.org/yazar/biriktirmeye-devam-78055.html