Bir üniversitede yılda 72 disiplin soruşturması açılıyor

YÖK'ün raporunda dikkat çeken noktalardan biri, 2018 yılında akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı oldu. Verilere göre, 2018 yılında 141 üniversite “huzur ve güvenin artırılması amacıyla” 10 bin 202 disiplin soruşturması dosyası açtı. Bu üniversitelerden 95’i devlet, 46 ise vakıf üniversitesi.13-07-2020 18:36

İleri Haber

YÖK, 2018 yılında 141 üniversitede toplam 10 bin 202 disiplin soruşturması açıldığını açıkladı. Buna göre, bir devlet üniversitesinde ortalama 84, bir vakıf üniversitesinde ortalama 47, genel olarak ise bir üniversitede 72 disiplin soruşturması açıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç rapora ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin kanıt temelli yapılabilmesi amacıyla YÖK'te oluşturdukları komisyonun "üniversite izleme ve değerlendirme çalışmasını" yürüttüğünü ve bu kapsamda 45 gösterge belirlendiğini söyledi. Saraç, göstergelerin "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorileri altında gruplandığını belirtti.

172 ÜNİVERSİTENİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Raporda, her bir göstergenin ayrıntılı açıklaması, göstergeye ilişkin genel durum ve uygun olan göstergeler için en yüksek veri değerine sahip üniversiteler belirtildi. Çalışma kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında aktif faaliyette bulunan 172 üniversitenin verileri analiz edildi.

141 ÜNİVERSİTE 10 BİN 202 SORUŞTURMA AÇTI

Raporda dikkat çeken noktalardan biri, 2018 yılında akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı oldu. Verilere göre, 2018 yılında 141 üniversite “huzur ve güvenin artırılması amacıyla” 10 bin 202 disiplin soruşturması dosyası açtı. Bu üniversitelerden 95’i devlet, 46 ise vakıf üniversitesi.

DEVLET-VAKIF DAĞILIMI

Devlet üniversitelerindeki soruşturma sayısı 8 bin 18 olurken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 2 bin 184 oldu.

ORTALAMA 72 DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Buna göre, bir devlet üniversitesinde ortalama 84, bir vakıf üniversitesinde ortalama 47, genel olarak ise bir üniversitede ortalama 72 disiplin soruşturması açıldı.

9 BİN 168 SORUŞTURMA DOSYASI SONUÇLANDIRILDI

Raporda, 2018 yılında akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılmış disiplin soruşturması dosya sayısına bakıldığında da 139 üniversitenin 9 bin 168 disiplin soruşturması dosyası sonuçlandırdığı görüldü. Disiplin soruşturması sonuçlandıran üniversite sayısı ise devlet 94 ve vakıf 45 olarak kayda geçti.

7 BİN 18’İ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE

Sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı incelendiğinde bu dosyaların 7 bin 18’inin devlet üniversitelerinde, 2 bin 150’sinin de vakıf üniversitelerinde olduğu görüldü.

ORTALAMA 66 DOSYA SONUÇLANDIRILDI

Buna göre, bir devlet üniversitesinde ortalama 75, bir vakıf üniversitesinde ortalama 48, genel olarak ise bir üniversitede ortalama 66 disiplin soruşturması sonuçlandırıldı.