Bir rasyonalite var mı ki biçelim?22-02-2020 00:26