Bir devrimcinin kitaplığında mutlaka bulunması gereken 10 roman

İleri Kitap olarak hazırladığımız listemiz belki de birçok devrimcinin kendi mücadelesinin ilk yıllarında eline aldığı romanlardan oluştu. Sosyalizm mücadelesinin köklü tarihinde yer alan sayısız romandan sadece 10 tanesini seçmenin çok kolay olmadığının farkındayız. Derdimiz işinizi biraz da olsa kolaylaştırmak. Listemizde yer alan kitaplar yıllar geçse de güncelliğini koruyan, her kuşaktan devrimcinin mutlaka okuması gereken romanlardan oluşuyor. Devrimciliğe dair ne varsa bu romanlarda yer alıyor. Herhangi birini dahi okumadıysanız vakit kaybetmeden bu eksiği tamamlamanızı öneririz. İyi okumalar.26-11-2017 03:35
İleri Kitap

1. YARIN BİZİMDİR YOLDAŞLAR - MANUEL TİAGO

Kitapta, Portekiz Komünist Partisi'nin bir yerel örgütüne bağlı köylü militanlar, derin anlamlı sözleriyle partinin o günkü mücadelesinin acil sorunlarını ve geleceğini tartışıyor; roman, partililerin özgürlük savaşını, yeraltı yaşamını, kitlelerle bağlarını, yenilen genel grev yüzünden ağır bir darbe yiyen örgütün iyimserliğini ve geleceğe güvenini hiç yitirmeden toparlanışını, hem öğretici ve düşündürücü, hem de duygulandırıcı ve etkileyici biçimde yansıtıyor. Partinin, somut durumların somut analizini zamanında yapıp doğru kararlara varmazsa kitlelerin öncüsü olmaktan çıkıp geride kalacağı gerçeğini, kendi deyişleriyle "Eğer parti sözünü vaktinde söylemezse, işçi sınıfı onun önüne geçmiş olacaktır," biçiminde dile getiriyor romanın kahramanları. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Yarın Bizimdir Yoldaşlar, Manuel Tiago, Çev. Metin Alemdar, 416 Sayfa, 2007, Yar Yayınları

2. LENİN’İN FEDAİSİ KAMO - JACQUES BAYNAC

Bu kitap Ekim Devrimi’ne giden süreçte, bir devrimcinin destansı yaşamını anlatıyor… Gorki’den Lenin’e, Stalin’den Troçki’ye ve döneme damgasını vurmuş birçok insanla yolları kesişen Kamo‘nun hikayesi… Okurken adanmışlığa, fedakarlığa, umuda, çocukça saflığa ve her ne koşuda olursa olsun baş eğmeyen bir iradeye tanık olacağınız bu kitap, dönemin bilinmeyenlerine de ışık tutuyor… (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE:
Lenin’in Fedaisi Kamo, Jacques Baynac, Çev. Selim Sezer, 240 Sayfa, 2017, Sınırsız Kitap

3. ÇİMENTO - FYODOR GLADKOV

NEP olarak da bilinen “Yeni Ekonomi Politikası”nın yol açtığı sorunlar ve “kapitalizme çark etme” tartışmaları; iç savaş sonrası fabrikası keçilere teslim edilmiş bir kasabada üretimi diriltmenin olanakları; “ayıklama komisyonları” ve partiden ihraç kararları; işçiler ile parti yöneticileri ve bürokratlar arasındaki gelgitli ilişkiler; entelektüellerin mücadeleye katkıları ve açmazları; kadın-erkek birlikteliğinde özgürlüğün imkânları; özetle bir yeniden inşa sürecinin çok yönlü sancıları, şimdi Çimento’nun sayfaları arasında bir kez daha buluşuyor okurlarla… (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Çimento, Fyodor Gladkov, Çev. Erdoğan Tokatlı, 384 Sayfa, 2017, Yordam Edebiyat

4. ANA - MAKSİM GORKİ

Bir başkaldırı ve umut romanıdır Ana… Gördüğü şiddet ve yoksulluktan insanlığını unutmuş bir kadının, sosyalist dünya görüşünü benimsemiş genç bir işçi olan oğlunun tutuklanmasından sonra, dünyanın değiştirilebilir olduğunu keşfetmesinin hikâyesidir. Toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk örneği ve başyapıtı sayılan Ana, Gorki tarafından 1906 yılında Amerika’da kaleme alındı, aynı yıl New York’ta yayınlandı. Bütün dünyada büyük yankı uyandıran roman, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde pek çok dile çevrildi. Türkçe olarak ilk kez Tanin gazetesinde 1908-1909 yıllarında tefrika edildi. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Ana, Maksim Gorki, Çev. Mazlum Beyhan, 484 Sayfa, 2017, Kor Kitap

5. İNCE MEMED - YAŞAR KEMAL

Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in söyleyişiyle 'içinde başkaldırma kurduysa doğmuş' bir insanın, 'mecbur adam'ın romanı.

Abdi Ağa'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa'nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe'yi kaçırır. Abdi Ağa'yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya Deli Durdu'ya katılır, ancak kıyıcılığına katlanamadığı Deli Durdu'dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: İnce Memed, Yaşar Kemal, 4 Cilt, Yapı Kredi Yayınları

6. GÜVEN - VEDAT TÜRKALİ

Vedat Türkali 1956 yılında cezaevinde iken Güven romanını yazma düşüncesi kendini gösterir. 90’lı yılların başından itibaren ise on yılı aşkın süre Londra’da Güven romanını yazmaya yoğunlaşır. Ve Vedat Türkali, Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi niteliğindeki, İkinci Dünya Savaşı döneminin siyasal yapısının sergilendiği Güven adlı romanını 1999 yılında yayınlamıştır.


KÜNYE: Güven, Vedat Türkali, 2 Cilt, Ayrıntı Yayınları

7. FIRTINA ÇOCUKLARI - NİKOLAY OSTROVSKİ

Rus-Sovyet gerçekçi yazınında özel bir yeri olan Nikolay Ostrovski, 32 yıllık kısa yaşamında iki önemli yapıta imza atmıştır. Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu saflarında savaşıp yaralanan, ardından felç geçirip yatağa bağlı hâle gelen ve kör olan yazar, hayatının bu zorlu döneminde yazmaya sarılmış, bu koşullarda kaleme aldığı romanlardan ilki, Ve Çeliğe Su Verildi ona dünyaca ün kazandırmıştır. İkinci romanı, Fırtına Çocukları ise hem ilk romandaki özyaşamsal ögeleri tamamlar niteliktedir, hem de "1918-1919 yıllarında Polonya ve Ukrayna'da geçen olayların büyük bir tarihî freskini ortaya koymaya" dönük kapsamlı bir girişimdir. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Fırtına Çocukları, Nikolay Ostrovski, Çev. Özdemir İnce, 272 Sayfa, 2016, Yordam Edebiyat

8. GOLOVLEV AİLESİ - SALTIKOV ŞÇEDRİN

Golovlev Ailesi; asil, soylu ama bir o kadar da yozlaşmış, sömürgeci bireylerin bir arada olduğu bir aile. Güçsüz, ikiyüzlü insanların toplamı. Onların gözlerinin gördüğü sadece ve sadece ceplerine düşecek payları, arsaları ve toprakları... Çözülmüş akraba ilişkilerinin, yozlaşmış ahlakın ve önlenemez yok oluşun kanıtı... Aileye birkaç kuşaktır damgasını vuran üç önemli özellik vardı: Avarelik, işe yaramazlık ve ayyaşlık. Bunlardan ilk ikisinin sonucu: Boşboğazlık, boş düşünceler üretme ve duygusuzluk.


KÜNYE: Golovlev Ailesi, Saltıkov Şçedrin, Çev. Mazlum Beyhan, 352 Sayfa, 2017, Kor Kitap

9. ATEŞİ ÇALMAK - GALİNA SEREBRYAKOVA

Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı beş cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebryakova, XIX. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebyakova, araştırmalarını, yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde, işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği olayların tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Bir başka deyişle, proletarya hareketinin duygusal ve psikolojik boyutlarına ilişkin olarak söylenenler dahil, bu kitapta, tarihsel gerçeklikle çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Ateşi Çalmak, Galina Serebryakova, 5 Cilt, Evrensel Basım Yayım

10. BİTMEYEN KAVGA - JOHN STEİNBECK

Eserlerinde işçi sınıfının gündelik ilişkilerini, yaşam koşulları ve mücadelelerini, çağımızın toplumsal meselelerini tüm insani ayrıntılarıyla resmederek haklı ününe kavuşmuş olan John Steinbeck, büyük romanı Bitmeyen Kavga'da destansı bir direnişi konu alıyor. Son derece zor koşullarda yaşayan ve aldıkları ücretle karınlarını bile doyuramayan meyve toplayıcıları örgütlenerek ellerindeki yegâne silah olan greve başvururlar. Kapitalist toprak sahipleri ise mücadelenin yayılmasını engellemekte kararlıdır. Çok güçlü ve kendilerinden emindirler, işçilerin örgütlenmesini yeri gelirse kanla, yeri gelirse grev liderlerini satın alarak yıkmaya hazırdırlar, fakat hesaba katmadıkları bir unsur vardır.

İnsanlığın bitmeyen kavgasını tüm gerçekliğiyle resmederek bir destana dönüştüren Steinbeck, kapitalist düzenin dayanaklarını derinden sarsan, kuşaklar boyunca başkaldıranlara esin kaynağı olan bir roman yaratırken mücadelenin açmazlarını da sergilemekten geri durmuyor. (Tanıtım Bülteninden)


KÜNYE: Bitmeyen Kavga, John Steinbeck, Çev. Gün Zileli, 316 Sayfa, 2017, Sel Yayıncılık