Bir birleşik devrim fırtınası: Kızıldere02-04-2021 00:48

Levent Turhan Gümüş

Gideceğimiz yeri biliyoruz:

izler var

bizden önce bırakılmış (1)

 

İz, hafızada içkindir.

Yolcu, yemenisine tarih düşülmemiş güzergâhları hatırlar, bir zamanlar geçtiği yolu.

Sobalarında yanan kuru meşenin ezgisi, söylenmiş sözün ağırlığı:

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burçlarına dikilecektir. Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır.

(........)

Yazının devamı için tıklayınız