Bir asimetri sorunu29-09-2018 01:21

Resmin bir yanına baktığımızda görünen durum, bizce herkesin kabul edeceği kadar açıktır: Bugün Türkiye’deki sosyalist öbekler, sınıfla/halkla ilişkiler, “kitleselleşme”, görece geniş kesimler üzerinde etkili olma gibi göstergeler açısından 1960-80 dönemindeki kendi öncüllerinin gerisindedir…  

***

Yazının tamamı için tıklayın...