Bilimsel proje paraları bilim dışında her yerde kullanılmış!

Sayıştay raporunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bilimsel araştırma projesine ait ödenek ile yurtdışı gezilerine çıkıldığı ve 543 bin TL harcandığı tespit edildi.26-09-2019 13:05

Sayıştay tarafından hazırlanan 2018 raporunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) bilimsel araştırma projesine ait ödenek ile yurtdışı gezilerine çıkıldığı ve 543 bin TL harcandığı tespit edildi.

Ödeneğin, 210 bin 592 lirası ile idari ihtiyaçların karşılandığı ayrıca bilime katkı sağlamak için projelere verilen ödeneklerle, öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferanslara katıldıkları, 135 yurtdışı kongre ve konferans projesi için 543 bin 500 liranın harcama yapıldığı da belirtildi. Sayıştay ayrıca yasak olmasına rağmen Tıp Fakültesi'nde görevli 16 öğretim üyesinin özel muayenehanesi olduğunu ve kurumun son 7 yıldır zarar ettiğini açıkladı. Üniversite yönetimi ise, "Araştırmacıların bilgisayara ihtiyacı vardı" savunmasında bulundu.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE DEMİRBAŞ ALINMIŞ

Sayıştay tarafından OMÜ hakkında hazırlanan 2018 yılı raporunda dikkat çekici veriler yer aldı. Üniversite Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında, mevzuatın öngördüğü amaç ve hedeflere aykırı olarak öğretim üyelerine demirbaş alındığı ve çeşitli birimlerin ihtiyaçlarının karşılandığını tespit edildi.

210 BİN LİRALIK BİLGİSAYAR ALINDI

Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre OMÜ’de, Öğretim Üyelerinin araştırma amaçlı teknolojik donanımlarının geliştirilmesi projesi ile öğretim üyelerine demirbaş alındığı ve çeşitli birimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. İlgili projeye BAP bütçesinden 479 bin 980,00 TL ödenek verildiği ve bunun 210 bin 592,88 lirası ile bilgisayar, laptop, televizyon gibi elektronik aletler alındığı ifade edildi.

OMÜ:ARAŞTIRMACILARIN BİLGİSAYARA İHTİYACI VARDI

OMÜ yönetimi ise verdiği cevapta, “Ülkemizin teknolojik, sosyal veya kültürel gelişimine; evrensel bilime katkı sunacak projelerin üretilebilmesi için yapılacak ilk adım, literatür taraması ile orijinal bir proje fikri bulmak, projenin sorusunu ve hipotezini oluşturmaktır. Bu bağlamda başvurulacak ilk yol bilgi toplamaktır. Bu amaçla ilk ulaşılacak yerler olan kütüphanelerde güncel bilgiler elektronik ortamda sağlanmaktadır. Bu nedenle, araştırmacıların bu bilgilere ulaşmak için bilgisayara ihtiyacı bulunmaktadır” dedi.

135 YURTDIŞI KONGRESİNE 543.5 BİN TL

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, tahsis edilen ödeneklerin mevzuatın öngördüğü amaç ve hedeflere aykırı olarak kongre projelerinin finansmanında kullanıldığını tespit eden Sayıştay, sözel bildiri sunmak üzere yapılan yolluk ve katılım harcamalarının Bilimsel Araştırma Projeleri özel hesabından karşılanmasının doğru olmadığı görüşüne de yer verdi.

16 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ÖZEL MUAYENEHANESİ VAR

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan 16 öğretim üyesinin özel muayenehanesi olduğunu da tespit eden Sayıştay, “6514 sayılı Kanun'la getirilen mevzuat hükümleri yürürlükte olmasına ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da özel muayene açmanın veya özel sağlık kurumlarında anlaşma yapılmaksızın çalışmanın kazanılmış hak olmadığı açıkça ifade edilmesine rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 16 öğretim üyesinin özel muayenehanelerinde çalışmaya devam ettikleri tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.Ayrıca, raporda, “OMÜ Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinin mali yapısı incelendiğinde; genel olarak gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı, Kurumun 2012-2018 yılları arasındaki son 7 yıl içinde 6 yıl boyunca zarar ettiği ve bu nedenle istikrarlı bir mali yapının oluşturulması için yapısal reform yapılması gerektiği tespit edilmiştir” diye belirtildi.