'Beyaz Yürüyüş' üçüncü gününde: 'Emek bizim, söz bizim'

TTB'nin, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için başlattığı "Beyaz Yürüyüş" üçüncü gününe girdi. Hekimler bugün Bursa'da olacak.25-11-2021 10:35

İleri Haber

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) "Emek bizim, söz bizim" şiarıyla Türkiye'deki sağlık sisteminin sorunları ve hekimlerin özlük hakları için başlattığı "Beyaz Yürüyüş" üçüncü gününe girdi.
İstanbul Tabip Odası (İSTABİP) tarafından Kadıköy'de başlatılan İstanbul-Ankara yürüyüşü dün ilk durak olan Kocaeli'ne ulaştı. 

Hekimler Kocaeli'nde meslektaşları tarafından karşılandı. Karşılamada Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Ardaman basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Neoliberal politikaların sağlıkta çöküşü getiren ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’, hekimler ve tüm sağlık çalışanlarını olanca acımasızlığı ile tüketerek olumsuzlukları toplumun kılcal damarlarına dek yaydı. Koruyucu hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin terk edildiği, hizmetlerde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi üzerine kurulan sistem, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini derinden sarstı. Covid-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, ekonomik öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur. Ülkemizde de iktidarın tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının bilimin gereklerine göre değil, ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği sürece şahit olduk.”

Tüm bu yaşananlara rağmen, Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak yüzde 5,7’sini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiştir

Bu bütçede halk sağlığı, salgınla etkili mücadele, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına iyileştirme yoktur. Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetlere, bütçenin beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine ayrılırken, koruyucu sağlık hizmetlerine kamu ve üniversite hastanelerine gerekli maddi kaynak ayrılmamıştır. Bu tutumda iktidar, önceki yıllarda olduğu gibi pandemi döneminde de işçiyi emekçiyi, işsizi, yoksulu, emekliyi koruyan değil, hastane patronunu, iktidar yanlısı şirketlerin çıkarlarını gözeten neoliberal sağlık politikalarını özetle Sağlıkta çöküş programını sürdüreceğini göstermektedir. Bu sağlık politikaları sonucunda sağlık sistemi çökmüştür. Sağlığa erişim giderek zorlaşıyor."

HEKİMLERİN YÜRÜYÜŞÜ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 

Özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul’dan Ankara’ya "Beyaz Yürüyüş" başlatan hekimler, bugün Bursa'da olacak.

Bursa'ya ulaşan hekimler, saat 12.30'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde karşılanacak.

Daha sonra hastane-ASM ziyaretleri ve sağlık çalışanlarıyla buluşmalar gerçekleştirilecek.

Saat 18.00'da ise söyleşi düzenlenecek.