Beş duyuya beş kitap21-06-2020 00:09

İzge Günal

Nisan ayında “Altıncı duyu: şiir” başlıklı bir yazı yazmıştım1. Sonrasında doğal olarak aklıma diğer beş duyu geldi, her birine yönelik kitapları okumak/yazmak iyi olacaktı… Aslına bakılırsa kitap okuma salt bir duyuya yönelik değildir; kitaba ve okura göre değişen, farklı ağırlıkta, çeşitli duyular işin içine girer. Nietzsche’nin, sanatın gelişiminin Apollon ve Dionysos ikiliğine bağlı olduğunu söylerken biraz da bu noktaya açıklık getirdiği düşünülebilir.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.