Bekçilerin yetkileri genişliyor: Talimat Erdoğan'dan mı geldi?

AKP'nin kanun teklifi akıllara Erdoğan'ın 2 Ocak'ta yaptığı konuşmayı getirdi. Erdoğan, “Artık şehirlerimizin güvenliğini surlarla koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücü ile sağlayamayacağız bir duruma gelmiş durumdayız. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor” demişti.22-01-2020 17:51

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere silah taşıma, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AKP’nin 2017’de yeniden getirdiği bekçilik sistemi, o günden bu yana tartışılmaya devam ediyor. Bekçilerin yetkilerini aşan uygulamaları, görev alanlarındaki suç oranlarının azalmaması tartışmaların temelini oluştururken, iktidar bekçilerin yetkilerini genişletmeyi hedefliyor. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine, silah taşıma, vatandaşlardan kimlik sorabilme gibi yetkilerin verileceği kanun teklifini  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AKP’nin teklifiyle bekçilere verilecek yetkiler ve sistemdeki düzenlemeler şunlar:

- Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. 

- Bekçi, “bekçi olduğunu belirleyen belgeyi” gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. 

- Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilecek. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla, kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilecek.

- Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

- Bekçiler, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak. 

- Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Bekçileri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nın 16. maddesi kapsamında zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

- Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. 

- Şiddet mağduru kadın ve çocuklar kolluğa teslim edecek.

- Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek.

- Şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

- Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara bilgi verecek.

- Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.

- Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

- Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engelleri kaldırılmasını sağlayacak. 

TALİMAT 2 OCAK’TA MI VERİLDİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak’ta düzenlenen Ankara'da Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'ndaki konuşmasında “Artık şehirlerimizin güvenliğini surlarla koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücü ile sağlayamayacağız bir duruma gelmiş durumdayız. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor” demişti.