Bedelli askerlik yasalaştı

Yasalaşan değişiklikle ilgili yaş sınırı, ücret, yurt dışı şartları ve ve çalışma durumuna ilişkin tüm detaylar!26-07-2018 07:48

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemede "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AKP'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi. 

Buna göre, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

YURT DIŞI ŞARTLARI

Düzenlemeyle, yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

SÜRE VE ÜCRET

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

ÇALIŞMA DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEME

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.