BDDK'dan SWAP Hamlesi

Döviz cinsi varlıkları değiştirme işlemlerine sınırlama getirildi.13-08-2018 00:15

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. Buna göre, yapılacak yeni işlemler, yasal öz kaynakların yüzde 50'sini geçemeyecek.

İktisatçılar, SWAP işlemlerine sınırlama getirmenin TL mevduat hesaplarının döviz mevduat hesabına dönüştürülmesini kısıtlama amacını taşıdığını düşünüyor.

Bankalar TL mevduat olarak topladıkları hesapları TL-döviz takası (swap) işlemleriyle döviz mevduat hesabı olarak deftere kaydedebiliyor. Sistemde döviz mevduatı olarak görünen ama aslı TL mevduat olan hesapların toplam döviz mevduat hesaplarının yüzde 4-5’i olduğu, ancak dövize talebin artması ve bankaların döviz varlıklarını artırma amacıyla bu yönelimin arttığı tahmin ediliyor.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.

SWAP ORANI NEDİR?

Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak; 

1) Para swapı işlemleri; tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir. 

2) Faiz swapı işlemleri; gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir. 

3) Çapraz döviz swapı işlemleri; farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.