Bazı kişi ve kurumların Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

BMGK kararları doğrultusunda bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.05-06-2021 12:18

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda bazı kişi ve kuruluşların terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde bu karara karşı Danıştay'da dava açılabilecek.

Bahsi geçen kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı durumda karar yürürlükten kaldırılabilecek.