Başlarken!09-09-2020 12:08

Mustafa Özer

Sermayenin mutlak tahakkümünü temsil eden Neoliberalizm, 1980’lerin başından itibaren  kapitaizmin girdiği yeni aşamanın adıdır. Bu yeni aşama, 1929 Büyük Buhranı’nını izleyen dönemde uygulanan Keynesçi politikalarla ve sosyal devlet uygulamları ile, egemen sınıflar içerisinde başat rolünü kaybeden ‘Finans Sermaye’nin, yeniden başat hale gelmesini simgelemektedir. Bu sayede, izleyen dönemlerde yoğun bir biçimde gördüğümüz, sermayenin uluslararasılaşması ve piyasaların globalleşmesi süreçleri hep finansın güdümünde ve gözetiminde gerçekleşmiştir.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.