Başkanlık ofisleri kuruluyor

16 Nisan’da gerçekleştirilen hileli referandumun ardından yeniden yapılanmanın başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerdeki gibi olacağı söyleniyor. Bu kapsamda da başkanlık ofisleri kurulacak.31-10-2017 07:31

16 Nisan’da gerçekleştirilen hileli referandumun ardından yeniden yapılanmanın başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi uygulanması yönündeki görüşün ağırlık kazandığı aktarılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘tarım, çevre, ekonomi’ ofisleri kurulacak.

Saray’da yürütülen çalışmalarda, bu konuda iki görüşün ortaya atıldığı öğrenildi. “Mevcut sistemde olduğu gibi Başbakanlık’ın tüm görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na taşınsın” veya “Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi tamamen yeni bir yapı kurulsun” görüşlerinden ikincisinin daha çok tercih edildiği belirtiliyor.

BAŞKANLIKLA YÖNETİLEN ÜLKELER İNCELEMEYE ALINDI
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, bu nedenle başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin devlet yapılanması incelemeye alındı. Buna göre başkanlığa bağlı kurulan ‘ofislerin’ benzerleri oluşturulacak. “Tarım ofisi, ekonomi ofisi, çevre ofisi” gibi bakanlıkların görev alanlarına göre yapılar kurulacak. Bu ofislerden çıkan karar ve öneriler, hükümetin öncelikleri olacak.

Bazı bakanlıkların birleştirilmesi veya ayrılması da bu çalışmanın konusu olacak. Başbakanlık’a ve başbakan yardımcılarına bağlı olan 22 kuruluşun bir kısmı Cumhurbaşkanlığı’na, diğerleri ilgili bakanlıklara bağlanacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’yla birleştirileceği, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı ifade ediliyor.

KARARNAMEYLE YAPABİLECEK

Paketin bu dönemde, diğer uyum paketleriyle birlikte TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Ancak son Anayasa değişikliğinde alınan yetkiyle bu çalışmaların önemli bölümü, istenirse 2019’dan sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de yapılabilecek.