AKP'nin ‘başkanlık keyfi’: ‘Biz yapalım AYM uğraşsın’

AKP anayasaya aykırı olan yasa önerilerini, cumhurbaşkanı teklifiyle Meclis’e getirmeye hazırlanıyor. AKP yöneticileri, anayasaya aykırılık hususuyla Anayasa Mahkemesi’nin uğraşacağı ifade edilirken, burada da iptal yönünde bir karar çıkmayacağı dillendiriliyor.05-09-2018 08:34

Yeni sistemle Cumhurbaşkanı’nın bütçe dışında yasa önerisinde bulunmayacağı, yasa önerilerinin yalnızca milletvekilleri tarafından verilebileceği hükmü getiren AKP, uluslararası anlaşmaların Meclis’teki yasalaşma süreciyle ilgili yaşanan sıkıntıyı ‘anayasaya aykırı biçimde fiili durum’ yaratarak sorunu çözmeyi planlıyor. Anayasanın 90. maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağladır” hükmünü düzenliyor.

16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğiyle getirilen yeni sistemde, bütçe dışında yasa önerilerini yalnızca milletvekilleri verebiliyor. Anayasanın 88. maddesinde yapılan değişiklikle “Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. Kanun tekliflerinin TBMM’de görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir” hükmü getirildi. Anayasanın değiştirilen 161. maddesi de “Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce, TBMM’ye sunar” hükmünü düzenliyor.

‘AYM UĞRAŞIR’

Anayasada yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanı’na yalnızca bütçeyle ilgili yasa önerisi verme yetkisi tanındığı için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak TBMM’ye sunulan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin milletvekillerinin yasa önerisi vermesi gerekiyor. Ancak AKP içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir işlemle ilgili yasa önerisi verme inisiyatifinin milletvekillerine bırakılmasının tuhaf bir duruma yol açacağı kaydediliyor. Sorunun nasıl aşılabileceği konusunu tartışan AKP yöneticileri, muhalefetin desteği olmadan bu konuda bir anayasa değişikliğinin yapılamayacağını söylüyor. Anayasa değişikliğinin zor olması nedeniyle sorunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe gibi uluslararası anlaşmalar konusunda da TBMM’ye yasa önerisi sunmasıyla çözülebileceğini düşünen bazı AKP yöneticileri, “Eğer anayasaya aykırı bir durum olduğu iddia edilirse buna karar verecek olan kurum Anayasa Mahkemesi” görüşünü dile getiriyor.

‘İPTAL KARARI ÇIKMAZ’

Ancak anayasanın 90. maddesinde, “Usulüne uygun yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz” hükmü yer alıyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP’nin bu yöntemle uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin bir yasa çıkarması durumunda muhalefetin şekil yönünden iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceği belirtiliyor. Ancak AKP’de, mahkemeden iptal yönünde bir karar çıkmayacağı görüşü dillendiriliyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal yönünde karar vermesi durumunda ise anayasa değişikliğinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.