Bartın'da Hema Termik Santrali'ne ilişkin plan değişikliği iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin istinafa taşıdığı projeyle ilgili kararını veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Davalar Kurulu,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin istinaf talebini kabul ederek, söz konusu plan değişikliğini iptal etti.



08-07-2021 15:00

İleri Haber

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yargıya taşıdığı, Bartın'da yapılmak istenen ve ekolojik yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santrali ‘ne ilişkin plan değişikliği mahkemece iptal edildi. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu karar Bartın halkının ve Bartın Platformu'nun haklı mücadelesinin göstergesidir. Halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen  ve doğal yaşama büyük zararlar verecek olan Hema termik santraline ilişkin mücadele ile yargı da bir kez daha haklılığımızı tescil ederek dava konusu işlemi iptal etmiştir" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 08.11.2016 tarihinde askıya çıkarılan Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine (Hema Termik Santrali 1320 MWe, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hama Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtım) ilişkin işlemin iptali için dava açmıştı. Davanın reddedilmesi üzerine hukuk mücadelesini bırakmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi kararı istinafa taşımıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Davalar Kurulu,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin istinaf talebini kabul ederek, söz konusu plan değişikliğini iptal etti.

‘HAKLI MÜCADELENİN GÖSTERGESİ’

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu karar Bartın halkının ve Bartın Platformu'nun haklı mücadelesinin göstergesidir.  Halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen  ve doğal yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santrali’ne ilişkin mücadele ile yargı da bir kez daha haklılığımızı tescil ederek dava konusu işlemi iptal etmiştir" dedi.

‘BU ÜLKENİN TOPRAKLARI SERMAYEYE DEĞİL, HALKA AİTTİR’

Candan, bilirkişi raporunu esas alan mahkeme dava konusu işlemde hukuka uygun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahkeme gerekçesinde bilirkişi raporunda yer  alan, 'Ekolojik duyarlılık, çevresel koruma, orman alanlarının bütünlüğünün sağlanması gibi ilkelerle bağdaşmadığı görülmektedir. Bartın Çayı Alt Havzası'nda arazi kullanımının yoğunlukla orman ve yarı doğal alanlar ve tarımsal alanlardan oluştuğu, dolayısıyla önerilen termik santral kullanımının Bartın Çayı Alt Havzası'ndaki arazi kullanımları ile uyumlu olmadığı açıktır' ifadelere yer vermiştir. Yine mahkeme gerekçesinde Çevre düzeni planı değişikliği ile doğal orman alanının kaldırılarak termik santral alanının önerilmesinin yanlışlığına dikkat çekmiş, bu değişikliğin bir çevre düzeni planında olması beklenen ekolojik duyarlılık, çevresel koruma, orman alanlarının bütünlüğünün sağlanması gibi ilkelerle bağdaşmadığı da dile getirmiştir.  Amasra tarihi ile arkeolojisi ve doğal tüm varlıkları ile halkındır, halkın kalacaktır. Yargı, orman alanının katline yol açan, Amasra'nın turizm, kent, tarih kültürüne ve kamu yararına aykırı olan, Hattat Holding'e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit vermediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mahkeme Hattat Holding istedi diye Çevre Düzeni planı değiştirilemeyeceğini de gözler önüne sermiştir. Söz konusu plan değişikliğini iptal etmiştir. Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir."