Barış Atay'ın konuşmasında AKP'lilerin kadın cinayetleri hassasiyeti(!): 'Her yerde oluyor!'

TİP Genel Başkan Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Teklife ilişkin kürsüden konuştu.22-07-2020 23:57

İleri Haber

Meclis'te konuşan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay,'ın AKP iktidarını kastederek,  "Kadın, çocuk cinayetleri ve istismar artmadı mı?" sorusuna AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler "Her yerde var" şeklinde karşılık verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Teklife ilişkin kürsüden konuştu. Barış Atay'ın konuşmasına sık sık AKP sıralarından müdahale edilirken, o anlar Meclis tututanaklarına şöyle yansıdı:

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Hatay) – Haklarını savunmak için sokakları dolduran, iktidarın ve kolluk güçlerinin saldırısına rağmen geri adım atmayan, İstanbul Sözleşmesi için direnen kadınları, Suruç için direnen gençleri ve bugün Soma meydanında bizleri izleyen “İşçi mi patron mu?” diye soran  Somalı maden işçilerini selamlıyorum.

İşçi sınıfının en önemli önderlerinden Türkiye İşçi Partisi kurucusu ve DİSK’in Kurucu Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

Ve soruyorum: Bir ülkede savaş çıktığında neler yaşanıyor hiç dikkat ettiniz mi? İlk olarak kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Savaş karşıtları, muhalifler vatan haini diye yaftalanıyor. Hava alanlarının pistleri yok ediliyor. Su kaynakları kirletiliyor. Tarım alanları kullanılamaz hâle getiriliyor. Ormanları yakılıyor. Tarihi eserleri, ören yerleri yok ediliyor. Kültürüne, sanatına edebiyatına saldırılıyor. Medya ele geçirilip basın özgürlüğü ortadan kaldırılıyor. Gazeteciler tutuklanıyor, halk kutuplaştırılıyor, ekonomi çöküyor. Sermaye sınıfı destekleniyor. Ülkenin tüm kaynakları ulusal ve uluslararası sermayedarlara peşkeş çekiliyor. Devlet yönetiminde söz sahibi olan çeteleşmiş güç odakları oluşuyor. Sizin iktidarınız döneminde bunların hangisi olmadı bu ülkede?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Hiçbiri.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Hiçbiri (!)

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hepsi.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Kadın, çocuk cinayetleri ve istismar artmadı mı?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Her yerde var.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Avukatından öğrencisine, sanatçısından düşünürüne, siyasetçisinden sivil yurttaşına kadar iktidara muhalif herkes türlü bahanelerle tutuklanmadı mı?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – İngiltere’de var, Almanya’da da var, o çok sevdiğiniz Fransa’da var.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Atatürk Havalimanı kapatılıp pistlerine inşaat yapmadınız mı?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Terörist onlar, terörist.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Derelere santral yapılmasına izin verip suları kirletmediniz mi? Yakılan ormanlık alanlara otel yapılmasına izin vermediniz mi, villalar inşa ettirmediniz mi? Tüm medya ele geçirilip basın susturulmadı mı, gazeteciler tutuklanmadı mı? On sekiz yılda aldığınız kararlarla ya da teslim ettiğiniz kişilerle ekonomiye can çekiştirmediniz mi siz? Peki, var olan sermaye sınıfını güçlendirip yandaş sermaye sınıfı yaratıp ihya etmediniz mi? Bunların ve uluslararası sermayedarların ülkeyi talan etmesine göz yummadınız mı? Devlet yönetimine çeteleri de mi sokmadınız?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Hayal dünyasında yaşıyorsun.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Soruyorum: On sekiz yılda bunların hangisi olmadı?

Bak, lafı eğip bükmeye gerek yok. Siz, resmen bu ülkenin emekçi halkına savaş açtınız. Öyle iddia edildiği gibi yarısına falan da değil ha, size oy verenler dâhil bu ülkenin alın teriyle geçinen bütün halkına savaş açtınız. İttifak kurduğunuz sermayedarlar hariç her şeye düşmansınız ve bu düşmanlığı, savaşı ifşa eden, karşısında duran, mücadele eden herkesi sindirmeye çalışıyorsunuz.

Merak ediyorum iki gündür; IŞID tarafından katledilmiş 33 genci anmak isteyenlere niye saldırır bir devlet ve kolluk güçleri? Vahşice ve canice katledilmiş bir kadını anmak isteyen, sesi olmak isteyen kadınlara niye saldırır, niye saçlarından tutup sürükler, niye gözaltına aldırır? (CHP sıralarından alkışlar)

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – O çok sevdiğin Fransa’da nasıl yapılıyor?

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Ya, bir sus da dinle! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bağırma!

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Adam gibi konuş!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ne biçim konuşuyorsun?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Adam gibi konuş! Adam gibi konuş!

BAŞKAN – Sayın Güler, müdahale etmeyin konuşmacıya.

Sayın Mengüllüoğlu, siz Genel Kurula hitap edin.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Çocukların istismar edilmesine, tren katliamının sorumlularının bulunmasının istenmesine, yüzlerce kişinin madende can vermesine, insanların meydanlarda bombalarla katledilmesine ses çıkaran, hesap soran herkese saldırmak nasıl bir aklın ürünüdür?

BAŞKAN – Sayın Güler… Sayın Güler…

Sayın Mengüllüoğlu, Genel Kurula hitap edin.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Adam gibi konuş! Adam gibi konuşacaksın. Saygısız, terbiyesiz adam!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Düzgün konuş, yalan konuşuyorsun.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Adam gibi konuşacaksın!

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Siz kimi savunuyorsunuz, neyi koruyorsunuz?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Adam gibi konuşacaksın! Terbiyesiz adam!

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Ben, nasıl konuştuğumu biliyorum. Birazdan çıkarsın, adam nasıl konuşur gösterirsin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Edepsiz!

BAŞKAN – Sayın Mengüllüoğlu, Genel Kurula hitap edin lütfen.

Sayın Güler…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şımarık şey.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Saygısız be!

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Şimdi gündemde var? Sosyal medyayı ve dijital her türlü platformu iyice baskı altına alabilmek için komisyon kurulması ve belki önümüzdeki hafta bununla ilgili yasa çıkarılması. Neden? Çünkü bu saydıklarımız ve bu ülkede yaşanılan daha birçok şeyi hepimiz sosyal medyadan öğrenebiliyoruz, başka bir yerden öğrenemiyoruz. Çünkü insanlar sosyal medyada tepki gösteriyor çünkü insanlar sosyal medyada örgütleniyor, size hesap sormaya çalışıyor. Tabii, doğal olarak hoşunuza gitmiyor. Niye gitsin? Örneğin sosyal medya olmasa, istediğiniz gibi müdahale edebilseniz ne olurdu? Çorum Müftülüğünün “Kocanız size vurursa suçlayıcı konuşmayın, yanından uzaklaşın. Sevdiği şeyleri yapın, çay içerken sakince neden vurduğunu sorun.” dediğini öğrenemeyecektik.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Yalan!

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Bakın, ben uyarmış olayım: Tarihte hiçbir iktidar yok ki halka karşı giriştiği savaşı kazanmış olsun. Emin olun, bizler bu ülkenin geleceğini tekrar inşa edeceğiz. Kadınlar, çocuklar korkmadan özgürce yaşayacaklar. Kimse gökkuşağı görünce paranoyalara kapılmayacak. En temel gereksinimlerimizi ithal etmeyeceğiz çünkü tarım alanları geri gelecek. Ormanlar tekrar yeşerecek, dereler yine gürleyecek. Bu ülkenin üzerine çizdiğiniz kara çizgileri sileceğiz, kara bulutları da dağıtacağız ve böyle bir ülkede yaşamanın ayrıcalığını siz de yaşayacaksınız, emin olun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlayalım Sayın Atay.

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Devamla) – Bitiriyorum.

Fakat yaşarken o sırada nerede olacağınızı iktidarınız boyunca yaptıklarınızın sonucu belirleyecek, onu da yeniden inşa edilecek hukuk sistemi ve gerçekten bağımsız olan yargı belirleyecek. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)