Barış Atay'dan ODTÜ'de KYK yurdu projesine ilişkin soru önergesi

TİP Milletvekili Barış Atay, ODTÜ'de yapılması planlanan ve ODTÜ öğrencilerinin karşı çıktığı KYK yurdu projesine ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.05-07-2019 17:45

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, ODTÜ kampüs alanı içerisinde yer alan 40 bin metrekarelik bir koruluğun, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne 49 yıllığına bedelsiz olarak yurt yapılması ve işletilmesi için tahsis edilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi verdi.

"ODTÜ'nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü var iken, bir devlet üniversitesine başka bir devlet kurumu aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine aykırı değil midir?" diye soran Atay'ın verdiği soru önergesinin tamamı şu şekilde:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bahsi geçen protokol çerçevesinde ODTÜ kampüs alanı içerisinde yer alan 40.000 m2 yüzölçümlü bir koruluk, KYK Genel Müdürlüğü’ne 49 yıllığına bedelsiz olarak yurt yapılması ve işletilmesi için tahsis edilmektedir.

ODTÜ öğrencileri kolektif biçimde, Rektörlük ve KYK arasındaki protokolde karar süreci dışında bırakıldıklarını; bahsi geçen yurt binasının ODTÜ öğrencilerinin barınma ihtiyacının çok üzerinde bir kapasite sağlayacak şekilde planlandığını; dahası, bu yurt inşasının şehrin içinde nefes alınabilecek nadir ormanlık alanlardan birini oluşturan ODTÜ kampüsündeki ormanlık alana ve tüm ekolojiye ciddi ölçüde zarar vereceğini dile getirmektedirler.  ODTÜ’lüler, 79 Öğrenci Takım ve Topluluğu imzaladığı bir metin yayınlamalarına rağmen Rektör tarafından hala muhatap alınmamaktadır. ODTÜ öğrencileri 15 Mayıs 2019 tarihinden beri yurt için belirlenen alanda nöbet tutmakta, Rektörlük ve KYK tarafından üniversite özerkliğini yok sayan tutuma karşı direnmektedirler.

Bu bağlamda,

1- ODTÜ'nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü var iken, bir devlet üniversitesine başka bir devlet kurumu aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine aykırı değil midir?

2- Yurt Protokolü’nde ihtilafların ÖDTÜ ile Kurum arasında gerçekleşecek ikili görüşmelerle çözümleneceği yönünde bir madde yer almaktadır (Md. 9). Bu madde, ODTÜ’de öğrenim gören ve kampüste barınan öğrencilere ve üniversite bileşenlerine hiçbir şekilde söz hakkı tanınmadığının ve ‘üniversite özerkliği’nin yok sayıldığının açık bir göstergesi değil midir?

3- 25.02.2019 tarihinde KYK tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesine (2019/28066) ait  ‘sonuç ilanı’ yayınlanmamıştır. Sonuç ilanı yayınlanmadığı için sözleşme tarihi ve yer  teslimi tarihleri hakkında bilgi edinilememektedir. Bu bilgiler doğrultusunda; Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır ve idari şartnameye uygun olarak yer teslimi yapılmış mıdır? Sonuç ilanı yayınlanmamasının nedeni nedir?

4- Yurt yapımı için gerekli inşaat ruhsatı var mıdır? Yoksa şantiye barakaları nasıl başlamıştır? Varsa hangi kurum tarafından verilmiştir? Yurt yapımının gerçekleşeceği ada/parsel numaraları TAPU sorgulama sisteminde birden çok parselde görünmekte olup tek ada parsele dönüştürmek üzere tevhit yapılmış mıdır? ODTÜ KANİP planı içerisinde yapılacak her türlü değişiklik Koruma Kurulu onayına tabidir ve ilgili belediyede değişikliğin askıya çıkması gerekmektedir. Tevhid durumunda bu aşamalardan geçilmiş midir? Geçilmediyse bu adımlar nasıl atlanmıştır?

5- Taşınması planlanan ağaçların bulunduğu bölgeye dair bir uzman raporu bulunmakta mıdır? Fidan bile olsalar ağaçların taşınması için uygun dönem, metabolik olarak 'uykuda' oldukları Kasım-Mart ayları arasıdır. Yaz aylarında, ne kadar özenli olunsa da bu işlemin başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Ağaçların taşınma planında bu faktör göz önünde bulundurulmuş mudur?"