Banka ve Finans Emekçileri Dayanışması: Bizi dayanışma ve örgütlenmek kurtarır!

Banka ve Finans Emekçileri Dayanışması, bankalardaki sağlıksız çalışma şartlarına karşı örgütlenme ve dayanışma çağrısında bulundu.17-09-2020 22:12

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın başladığı konusunda uzmanlar ortaklaşmışken, AKP tarafından normalleşme sürecinin başlatılmasıyla birlikte tedbirlerin kaldırılması sonucunda vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Banka ve Finans Emekçileri Dayanışması, bankaların vatandaş ve çalışanlar için yüksek risk barındıran yerler olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını ve banka çalışanlarının salgın sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, örgütlenme ve dayanışma çağrısı yaptı. 

Banka ve Finans Emekçileri Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, salgının faturasının işçilere kesildiği ifade edilirken, şirketlerin salgını fırsata çevirdiği vurgulandı.

‘FİİLEN İŞSİZLER ORDUSUNUN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ’

Açıklamada, işten çıkartılan, özlük haklarında kısıtlamaya gidilen, ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkartılma korkusuyla mobinge uğrayan banka ve sigorta emekçileriyle dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

BANKA VE FİNANS EMEKÇİLERİNİ DAYANIŞMA KURTARIR!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilerek Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinde kimi önlemler alınmaya başlanmıştır. Lakin bu süreçte bankalar vatandaş ve çalışanlar için yüksek risk barındıran yerler olmasına rağmen yeterli/gerekli önlemlerin alınmaması, banka çalışanlarının salgın nedeniyle ölümüne yol açmıştır. Halen salgından dolayı hastalık ve ölüm haberleri gelmeye devam etmektedir.

Sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması bir yana, ülkemizde çoğu şirket salgını fırsata çevirerek binlerce işçinin tazminat ödenmeksizin iş akdine son vermiş, mevcut haklarda kesintiye gitmiş, yasal alt yapısının oluşması ile ücretsiz izne ayırmış ve hatta ücretsiz izne ayırmasına rağmen fiilen çalıştırılmaya zorlamıştır. Öyle ki salgının faturası işçinin omuzlarına yük olarak bindirilmiştir.

Peki bu süreçte banka ve sigorta emekçileri açısından neler yaşandı?

Özellikle bu dönemde artan mobing, baskı ve kısıtlamalara karşı yukarıda belirtmiş olduğumuz ülke tablosu örnek gösterilerek ‘en azından işin var’ , ‘maaşın yatıyor’ , ‘ ya işsiz kalsaydın’ denildi. İşlerimizi ve kazancımızı kaybetme korkusuyla tanık olduğumuz bu tablo karşısında ‘tercih’ yapmaya mecbur bırakıldık.

Ama öyle ki ARTIK TANIK DEĞİLİZ! 

Gün geçtikçe kademeli olarak banka emekçilerinin hak gaspları artmıştır. Yemek ücreti, fazla mesai vb. gibi ücretlerin ödemesinde kesintiye gidilmiş; esnek çalışma modeli dayatılarak fazla çalışmanın önü açılmış; yasal sürelere ve sürece riayet edilmeksizin görev değişikliği yapılarak banka emekçilerinin maaş ve diğer haklarında kısıtlamaya gidilmiş, tazminatsız toplu işten çıkarmalar artmış ve ücretsiz izin uygulamasına geçilmiştir. Banka emekçileri kazanılmış haklarına yapılan bu saldırılara, örgütsüz olduklarından dolayı, razı olmaya mecbur bırakılmıştır. 

Bizi örgütlenme ve dayanışma kurtarır!

Banka çalışanlarına yönelik Türkiye Bankalar Birliği’nin istatistiklerine bakıldığında 2019 Haziran ayından 2020 Haziran ayına kadar banka çalışanlarında % 1,6 oranında azalma olduğu görülmektedir. Yine istatistik raporları incelendiğinde 2018-2019 yılı aralığından itibaren banka çalışanları ve şube sayılarında ciddi bir azalma olduğu ve fesih yasağı dönemini kapsayan tarih aralığı olan 2020 Mart- 2020 Haziran tarihleri arasında dahi banka çalışanlarının sayısında düşüş gözlenmektedir. Tüm bu çalışan ve şube sayılarındaki azalma hızla arta dursun ; Bankaların yine aynı dönemlerdeki karlılık tutarlarının, pandemiye rağmen, artarak devam ettiğini görmekteyiz. 

Bu istatistikler bizlere önümüzdeki dönemde pandemi nedeniyle oluşan ‘yeni düzen’ in getireceği koşulların verilerini sunmaktadır. Kaldı ki geçtiğimiz dönemde Yapı Kredi Bankası’nda ‘gelişen teknolojik gelişmeler ile ihtiyaçlar doğrultusunda ‘ 700 banka çalışanın işine son verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz ülkenin tablosu ve bankacılık sektöründeki değişim/dönüşüm karşısında iş kaybetme korkusuyla ‘razı’ geldiğimiz her durum sonrasında daha da fazla hak gaspıyla karşılaşmaktayız.

Hak gaspları bir yandan arta dursun, geçtiğimiz hafta, Akbank tarafından ücretsiz izin uygulamasının başlatıldığı çalışanlarına duyurulmuştur. Akbank tarafından uygulaması başlatılan ‘ücretsiz izin ‘ uygulamasına son verilmelidir! Diğer bankalar tarafından örnek teşkil etmesi ve ileri vadede uygulamanın yaygınlaşmasının önüne geçilmelidir! Ücret alabilmek ve dolayısıyla  yaşamını devam ettirebilmek en temel haktır. Yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda yaratılmak istenilen ‘fiilen işsizler ordusunun ‘ üyesi olmayı kabul etmiyoruz.

İşten çıkartılan, özlük haklarında kısıtlamaya gidilen, ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkartılma korkusuyla bu umutsuz tablo karşısında mobinge uğrayan banka ve sigorta emekçilerinin yanında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu duyuruyoruz.!