Baksırını sevdiğim...03-10-2021 09:29

Öznur Özkaya

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik doğal veya cinsel değil tarihsel ve toplumsal bir olgudur. Ancak anatominin yazgı olduğuna inananlar, kapitalizm ve eril iktidar yüzünden kadın bedeni nesneleştirilmiştir. Bu sorunun en görünür olduğu alanlardan biri olan ve tanımlamalarında yoğunlukla mesellere yer veren dinler, özellikle yaratılış hikâyeleri ile kadının vücut bulmasını dahi erkeğe bağlamıştır. Örneğin mitolojik bir kadın kahraman olan ve adı bilgelik, bilgi, eylem ve mücadeleyle bir tutulan Athena Zeus’un hamile karısını yutması nedeniyle başından doğmuştur. Benzer şekilde Havva’nın Adem’in kaburga kemiğinden yaratıldığını anlatan mesel de Havva’yı bilgi, devinim ve yaratı yeteneğinden yoksun bırakarak erkeği yaratıcı konumuna getirmiş, böylelikle kadının varlığı erkeğin iradesine bağlanmıştır.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.