Bakanlıktan spor federasyonlarına tasarruf talimatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor federasyonlarına gönderilen yazıda tasarruf tedbirleri alınması talimatı verilerek "mecbur olmadıkça aynı statüdeki turnuvalarda uzak ülkeler yerine yakın ülkelerin tercih edilmesi" istendi.16-12-2017 10:11

AKP hükümetinin ülke ekonomisinin iyiye gittiğini iddia ettiği günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm spor federasyonlarına bir yazı göndererek tasarruf tedbirleri alınması talimatı verdi. 

'BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN UZAKLAŞILDI'

Kurumlara gönderilen yazıda "federasyonlarımızın uluslararası organizasyonlar kapsamındaki ulusal temsiline ilişkin seyahat uygulamalarının idari, mali ve teknik yönlerden incelemesi sonucu bütçe disiplininden uzaklaşarak tasarruf ilkesine aykırı yol açtığı görülmektedir" denilerek 9 madde halinde tasarruf tedbirleri açıklandı. 

Milli Takımlar Spor Kafileleri Yurtdışı Seyahat Uygulaması Genelgesi olarak gönderilen yazıd bakanlığın tasarrfu tedbirleri talimatları şu şekilde

1. Bağımsız spor federasyonlarınca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin minimum harcama ile düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

2. Faaliyetlerin sponsor kanalıyla yapılması konusunda azami çabanın gösterilmesi.

3. Yurt dışı faaliyetlerinde ise: ilgisiz kişilerin milli takım spor kafilelerine dahil edilmemesi, idareci sayısının minimum seviyede tutulması, mecbur olmadıkça aynı statüdeki turnuvalarda uzak ülkeler yerine yakın ülkelerin tercih edilmesi ve yurt dışı kafileler ile ilgili idareci ve teknik ekip listesinin faaliyetin başlamasından en az bir ay önce spor faaliyetleri dairesi başkanlığına gönderilmesi.

4. Spor federasyonları bünyesinde sözleşmeli büro personeli çalıştırılması hususunda ihtiyaç fazlası alıma gidilmemesi.

5. Teknik eleman, sağlık personeli, yabancı antrenör istihdamının olduğu durumlarda ise federasyon menfaatleri gözetilerek TL olarak nominal değerler üzerinden sözleşme yapılmasına dikkat edilmesi.

6. Spor federasyonlarınca bilimsel içerikli olmayan daha çok sosyal ve tanıtım amaçlı olarak yayımlanan süreli yayınların (dergi, bülten vb.) basımı ve alımına son verilmesi.

7. Promosyon malzemesi dağıtımının tamamen kaldırılması.

8. Federasyonlarımızın gelir arttırıcı (sponsorluk, reklam, isim hakkı, yayın vb.) tedbirler üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılarak özel gelirlerin arttırılması.

9. Görev süresini aşacak şekilde kesinlikle taahhütlerde bulunulmaması konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi.