Bakanlıktan BDDK açıklaması

Bakanlıktan BDDK açıklaması

BDDK kararının, 9 Haziran'da açıklanan kararların devamı olduğu kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nin aldığı "döviz" kararının, 9 Haziran'da Bakanlık olarak aldıkları kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen kararına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlık, BDDK kararının, 9 Haziran'da kamuoyuna duyurulan kararların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tarihte Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminin ise liberal olduğu" vurgulanmış ve spekülasyon ile ilkelerin sorgulanmaya çalışıldığını öne sürülmüştü.

Ayrıca, BDDK'nin kararı sonrası, bazı bankalarda kredi kullanımının durdurulduğu da belirtilmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BDDK kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde, BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi, Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

9 HAZİRAN KARARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak adımlara ilişkin 9 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, ekonomide 20 yıldır iyi bir gidişat olduğunu öne sürmüş ve son zamanlarda küresel anlamda birtakım ekonomik sıkıntıların olduğunu savunmuştu.

"Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminin ise liberal olduğunu sorgulamak ve sorgulatmak için bir kısım çevreler eline geçen tüm fırsatları ne yazık ki pervasızca kullanmaya devam etmektedir. Son 6 yıldan bu yana ekonomimizde çeşitli olağanüstü tedbirlerin uygulanacağına dair bu spekülasyonlar, kasıtlı olarak ortaya atılmakta ve bizim değişmez ve vazgeçilmez serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) modeli duyurulmuştu.

DAHA FAZLA