Bakanlık raporuna göre 10 yılda 127 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gör 10 yılda 127 kişi hayatını kaybetti. Raporda sel ve taşkın nedeni olarak; yapılaşma için uygunsuz yer seçimleri, yanlış mekansal planlamalar ve uygulamalar, dere yataklarına yapılan uygunsuz müdahaleler de gösterildi.13-10-2021 14:28

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderilen 'sel'' raporuna göre Türkiye'de 2011-2020 yılları arasında 1266 taşkın meydana geldi ve 127 kişi hayatını kaybetti.

TBMM Dilekçe Komisyonu, komisyona sel ve taşkın zararlarının tespiti ve karşılanması konusundaki eksikliklere ilişkin gelen şikayetleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletti. Bakanlık da son 10 yıla ait verilerin bulunduğu sel raporunu komisyona gönderdi.

10 YILDA 127 ÖLÜM

Raporda Türkiye'de son 10 yılda 1266 taşkın meydana geldiği, 127 kişinin hayatını kaybettiği, 115 bin 960 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Raporda mevcut veriler itibarıyla taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kaybın yıllık 300 milyon TL civarında olduğu da belirtildi. Raporda, 2011'de 56 taşkın, 13 can kaybı, 2012'de 68 taşkın, 23 can kaybı,  2013'de 61 taşkın, 7 can kaybı, 2014'te 120 taşkın, 14 can kaybı, 2015'te 150 taşkın, 14 can kaybı, 2016'da 117 taşkın, 7 can kaybı, 2017'de 154 taşkın, 2 can kaybı, 2018'de 221 taşkın, 4 can kaybı, 2019'da 164 taşkın, 19 can kaybı, 2020'de 155 taşkın, 24 can kaybı olduğu bildirildi.

SEL VE TAŞKININ NEDENLERİ

Raporda, sel ve taşkınların nedenleri ise şu ifadeler kullanıldı:

"İklim değişikliğine bağlı yağış şiddetlerindeki artış, yağışın zamansal ve mekansal dağılımındaki değişiklikler, yapılaşma için uygunsuz yer seçimleri, yanlış mekansal planlamalar ve uygulamalar, yanlış arazi kullanımları ve bitki örtüsü tahribinin neden olduğu heyelanlar, yukarı havzadan gelen katı maddelerin (bitki kök ve dalları, kaya parçası vb.) sürüklenerek akarsu yataklarının hidrolik kapasitelerini azaltması, geçiş yapılarını tıkaması, dere yataklarına yapılan uygunsuz müdahaleler, kapasiteleri yetersiz ve tekniğine uygun olmayan sanat yapıları (köprü ve menfezler), dere yataklarından izinsiz ve tekniğine uygun olmayan şekilde enine boru hattı (içme suyu, doğal gaz, kablo vb.) geçişleri, yol yapım çalışmaları ile dere yataklarının daraltılması, hafriyat dökülmesi."

Raporunda, dere yataklarının ve taşkın kontrol tesislerinin üzerinin kapatılmasının da taşkın ve sele neden olduğu vurgulandı. Her türlü atıkların dere yatakları ve civarına atılması, dere yataklarından düzensiz kum ve çakıl alınmasının da taşkına, sele neden olduğu kaydedildi.