Bakan Elvan 'Ekonomi Reformları Eylem Planı' takvimini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'Ekonomi Reformları Eylem Planı' takviminin ayrıntılarını sosyal medya hesabından açıkladı.24-03-2021 10:27

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 'Yeni Ekonomi Reformu Paketi'nin yol haritasının ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 10 başlıktan oluşan 'Ekonomi Reformu Takvimi'ne göre Fiyat İstikrarı Komitesi 30 Haziran'a kadar oluşturulacak.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" diyerek Ekonomi Reformu Paketi'nin yol haritasını paylaştı. Bakanlığın sitesinde yer alan Ekonomi Reformu Haritası, 'Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi' olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluşuyor. 

Ekonomi Reformları Eylem Planı başlığıyla paylaşılan takvimde, öne çıkanlar şu şekilde: 

-Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren 'Kamu Maliyesi Raporu' üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

-Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacaktır.

-Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacaktır.

-Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacaktır. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacaktır.

-Avrupa Birliği (AB) mevzuatı  gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

-Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecektir.

-Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayiinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacaktır. 

-Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacaktır. 

-Dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecektir.

-Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacaktır.