AYM'nin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

AYM, Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlaline ilişkin yaptığı başvuru hakkında kararını açıkladı.01-02-2018 09:08

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma haklarının ihlaline ilişkin yaptığı başvuru hakkında kararını açıkladı. AYM, Demirtaş'ın taleplerinin "dayanaktan yoksun" olduğunu iddia ederek başvuruyu reddetti.

Selahattin Demirtaş’ın, hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlaline ilişkin AYM'ye yaptığı başvuru hakkında karar açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, “Başvurucunun yasama dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanamayacağı söylenemez. Bu nedenle başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunmaktadır” denildi.

Demirtaş'ın başvurusuna ilişkin kararda, “Suç şüphesini doğrulayan kuvvetli belirtilerin bulunmadığının kabulü mümkün değildir. Tutuklama kararında açıklanan kaçma şüphesine ilişkin tutuklama nedenlerinin olgusal nedenlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Demirtaş'ın 17 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu bireysel başvuru, "kabul edilemez" denilerek oy çokluğu ile reddedildi.